شماره ۸۱۵ منتشر شد

0
125

815fe

تکلیفی که نباید فراموش شود

‭ ‬علی‭ ‬تتماج‭/ ‬میانمار‭ ‬سرزمینی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬تحولات‭ ‬جهانی‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬از‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ارتش‭ ‬میانمار‭ ‬و‭ ‬آواره‭ ‬شدن‭ ‬دهها‭ ‬هزار‭ ‬مسلمان‭ ‬در‭ ‬اوضاع‭ ‬بحرانی‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬فاجعه‭ ‬انسانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬رسانهای‭ ‬اعلام‭ ‬کردند،‭ ‬کودکان‭ ‬را‭ ‬ارتش‭ ‬سر‭ ‬بریده‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬سوزانده‭ ‬است‭. ‬هزاران‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬سوخته‭ ‬و‭ ‬عملاً‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬جایگاهی‭ ‬غیر‭ ‬انسانی‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬درباره‭ ‬بحران‭ ‬میانمار‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تلاشهای‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬آقای‭ ‬روحانی،‭ ‬رئیسجمهور‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬طی‭ ‬رایزنی‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬مقامات‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬درباره‭ ‬میانمار‭ ‬مواضعی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬رسیدگی‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬بحرانی‭ ‬آنان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دکتر‭ ‬ظریف،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نامهای‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬بر‭ ‬پیگیری‭ ‬وضعیت‭ ‬مسلمانان‭ ‬میانمار‭ ‬تأکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬گامهایی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬مسلمان‭ ‬میانمار‭ ‬برداشته‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬تعلل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬برخی‭ ‬مسائل‭ ‬حاشیهای‭ ‬انتقادهایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دستگاه‭ ‬دیپلماسی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است؛‭ ‬چنانکه‭ ‬وقتی‭ ‬مقامات‭ ‬ترکیه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬همسر‭ ‬اردوغان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬امدادرسانی‭ ‬به‭ ‬مسلمانان‭ ‬میانمار‭ ‬بودهاند،‭ ‬خبر‭ ‬حضور‭ ‬ظریف‭ ‬در‭ ‬کنسرت‭ ‬منتشر‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬جای‭ ‬تأمل‭ ‬دارد‭. ‬ حال‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬مطرح‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬میانمار‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬حمایت‭ ‬مستقیم‭ ‬از‭ ‬مسلمانان‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬در‭ ‬نهادهای‭ ‬جهانی،‭ ‬همچون‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‭ ‬اسلامی،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬پایان‭ ‬کشتار‭ ‬مسلمانان‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬تلاش‭ ‬کند؟‭ ‬ اصل‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمکهای‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬بشر‭ ‬از‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬ستم‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬اسلامیـ‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬شاخصه‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬براساس‭ ‬احکام‭ ‬ایرانی‭ ‬ـ‭ ‬اسلامی،‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬تکتک‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬همهجانبه‭ ‬از‭ ‬مسلمانان‭ ‬میانمار‭ ‬گام‭ ‬بردارند‭.‬ نکته‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سکوت‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کشتار‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬فلسطین‭ ‬یا‭ ‬هتاکیهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬شده،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬ابزارهای‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬تروریسم‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬رسانهای‭ ‬منفی‭ ‬علیه‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬برای‭ ‬نابودی‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬نسلکشی‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬گام‭ ‬بردارند‭. ‬استمرار‭ ‬سکوت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنجهای‭ ‬ملتهای‭ ‬مسلمان‭ ‬جهان،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مردم‭ ‬میانمار‭ ‬زمینهساز‭ ‬گستاختر‭ ‬شدن‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬تشدید‭ ‬وضعیت‭ ‬بحرانی‭ ‬۵/۱‭ ‬میلیارد‭ ‬مسلمان‭ ‬میشود‭.‬ نکته‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬آنکه‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬بحرانی‭ ‬مسلمانان‭ ‬میانمار‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬اقدامی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬طراحیها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬ضدایرانی‭ ‬آمریکاست‭. ‬برآیند‭ ‬رفتاری‭ ‬آمریکا‭ ‬نشاندهنده‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬گرفتارسازی‭ ‬به‭ ‬بحرانهای‭ ‬زنجیرهای‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬گونهای‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬مشغول‭ ‬داخل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬معادلات‭ ‬منطقهای‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬دور‭ ‬شود‭. ‬استمرار‭ ‬تحریمها‭ ‬و‭ ‬چالشهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬نابسامانیهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬درگیرسازی‭ ‬در‭ ‬چالشهای‭ ‬بینالمللی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬تعهدات‭ ‬جهانی،‭ ‬محور‭ ‬این‭ ‬طراحی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهد‭. ‬هدف‭ ‬آمریکا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬غافلسازی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬مهم‭ ‬جهانی،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬مسائل‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬بشردوستانه‭ ‬است‭. ‬ این‭ ‬واقعیت‭ ‬انکارناپذیر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاخصه‭ ‬جهانی‭ ‬ایران‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬امت‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬آزادیخواهی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعتبار‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬آمریکا‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬دورسازی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬معادلات،‭ ‬جایگاه‭ ‬کشورمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬تخریب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬موقعیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آزادیخواه‭ ‬ضد‭ ‬سلطه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬متزلزل‭ ‬کند‭. ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬سناریو‭ ‬چند‭ ‬پیامد‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭: ‬نخست‭ ‬آنکه،‭ ‬تضعیف‭ ‬جایگاه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬زمینهساز‭ ‬ابعاد‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬میشود؛‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬آمریکا‭ ‬ادعای‭ ‬لغو‭ ‬تحریم‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬رویکرد‭ ‬ملتهای‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬مؤلفهای‭ ‬برای‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬ناکارآمدن‭ ‬تحریمها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬محروم‭ ‬کردن‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مؤلفه‭ ‬است‭.‬
ادامه‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬اول نکته‭ ‬دوم‭ ‬آنکه،‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬مشاهده‭ ‬کارآمدی‭ ‬این‭ ‬سیاست،‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬تحریمها‭ ‬و‭ ‬فشارها‭ ‬خواهد‭ ‬افزود؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬توهم‭ ‬نتیجه‭ ‬دادن‭ ‬سیاست‭ ‬فشار‭ ‬قطعاً‭ ‬هزینههای‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬موضع‭ ‬نگرفتن‭ ‬ایران‭ ‬درباره‭ ‬فجایعی،‭ ‬همچون‭ ‬میانمار‭ ‬موجب‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬پروندهسازی‭ ‬و‭ ‬بهانهجویی‭ ‬غرب‭ ‬درباره‭ ‬نداشتن‭ ‬کارکرد‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬ایران‭ ‬ابعاد‭ ‬گستردهتری‭ ‬گیرد‭. ‬ بر‭ ‬اساس‭ ‬این،‭ ‬میتوان‭ ‬گفت‭ ‬موضعگیری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬فعال‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬بحران‭ ‬مسلمانان‭ ‬میانمار‭ ‬نه‭ ‬هزینهکرد‭ ‬اضافی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬ایران،‭ ‬بلکه‭ ‬اقدامی‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تقویت‭ ‬جایگاه‭ ‬جهانی‭ ‬ایران‭ ‬مؤلفهای‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬تحریمهای‭ ‬آمریکا‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬دستگاه‭ ‬دیپلماسی‭ ‬کشور‭ ‬تلاشی‭ ‬گسترده‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬صورت‭ ‬دهد‭.‬

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید