نوشته‌ها

سیزدهم آبان ماه

گزارش تصویری | مراسم سیزدهم آبان ماه (۴)

تصاویر اختصاصی صبح صادق از حضور بانوان در مراسم سیزدهم آبان ماه

عکاس : حامد گودرزی

سیزدهم آبان ماه

گزارش تصویری | مراسم سیزدهم آبان ماه (۳)

تصاویر اختصاصی صبح صادق از حضور پر شمار مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه

عکاس : حامد گودرزی

سیزدهم آبان ماه

گزارش تصویری | مراسم سیزدهم آبان ماه (۲)

تصاویر اختصاصی صبح صادق از مراسم سیزدهم آبان ماه

عکاس : حامد گودرزی

سیزدهم آبان ماه

گزارش تصویری | مراسم سیزدهم آبان ماه (۱)

تصاویر اختصاصی صبح صادق از مراسم سیزدهم آبان ماه

عکاس : حامد گودرزی