شب ۲۱ ماه رمضان امام زاده علی اکبر

شب ۲۱ ماه رمضان امام زاده علی اکبر

عکسها : حامد گودرزی

AH1U0804

تشیع پیکر شهدای غواص (۱)

عکسها : حامد گودرزی

تشیع پیکر شهدای غواص

تشیع پیکر شهدای غواص (۲)

عکس : حامد گودرزی

دومین همایش سراسری امنیت پایدار

دومین همایش سراسری امنیت پایدار

عکسها : حامد گودرزی

همایش ناصرین سربازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

همایش ناصرین سربازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ششمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه

ششمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه

همایش تعالی قلم

همایش تعالی قلم