5.3 C
Tehran
دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹.
تلفن: 02177460100
ایمیل: info@ssweekly.ir
--- هر روز منتظر هفته‌نامه باشید -- سال «جهش تولید» گرامی باد

پرونده | نسخه پیشرفت – یک

0
آیا نسخه ثابتی برای توسعه وجود دارد؟ با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و IMF به کشورهای در...