28.9 C
Tehran
دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۱.
تلفن: 02177460100
ایمیل: info@ssweekly.ir
--- هر دوشنبه منتظر هفته‌نامه باشید -- سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامی باد

پرونده | نسخه پیشرفت – یک

0
آیا نسخه ثابتی برای توسعه وجود دارد؟ با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و IMF به کشورهای در...

پرونده | اقتصاد مقاوم

0
اقتصاد مقاوم با حذف گام به گام ارز ترجیحی سیداحسان خاندوزی - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارز ترجیحی به طور مشخص از اردیبهشت 1397 که...

پرونده | کنار مردم

0
جامعه هدف محمد خدابخشی - نایب رئیسکمیسیون برنامه، بودجه مجلس درباره جامعه هدف، منابع مورد نیاز طرح مجلس شورای اسلامی و سازوکارهای اجرای آن مفصل بحث...

پرونده | سقوط جهانی

0
اقتصاد کرونا زده جهان ساسان شاه‌ویسی - اقتصاددان و استاد دانشگاه اگر بخواهیم به ظرفیت قطب‌های اقتصادی، مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، شرق آسیا،...