شماره ۸۴۴ منتشر شد

0
115

844fe

پاسداری‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬ادامه‭ ‬دارد

‬دکتر‭ ‬یدالله‭ ‬جوانی‭/ ‬سالروز‭ ‬میلاد‭ ‬حضرت‭ ‬اباعبداللهالحسین‭(‬ع‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬روز‭ ‬پاسدار‭ ‬نامیدهاند‭ ‬تا‭ ‬معرف‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬پاسداران‭ ‬باشد‭. ‬امام‭ ‬حسین‭(‬ع‭) ‬مظهر‭ ‬تمامی‭ ‬ارزشها‭ ‬و‭ ‬فضیلتهایی‭ ‬چون؛‭ ‬جهاد،‭ ‬ایثار،‭ ‬شهادت،‭ ‬آزادگی،‭ ‬عدالتخواهی،‭ ‬ظلمستیزی،‭ ‬مظلومپناهی،‭ ‬حقیقتجویی،‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬صلابت‭ ‬بود‭. ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬و‭ ‬واقعیت،‭ ‬پرچمداران‭ ‬و‭ ‬نمادهای‭ ‬امروزین‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬ارزشهای‭ ‬هویتبخش‭ ‬به‭ ‬مکتب‭ ‬عاشورا‭ ‬هستند‭. ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬هویتیابی‭ ‬با‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬زمین،‭ ‬با‭ ‬عملکرد‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬مکتب‭ ‬سیدالشهداء‭(‬علیهالسلام‭) ‬دارند‭. ‬آری،‭ ‬جنس‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬شهدای‭ ‬کربلا‭ ‬و‭ ‬یاران‭ ‬باوفای‭ ‬امام‭ ‬حسین‭(‬ع‭) ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬اگر‭ ‬نسل‭ ‬امروز‭ ‬بخواهد،‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسداران‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬بشناسد،‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬داستان‭ ‬کربلا‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سپاه‭ ‬امام‭ ‬حسین‭(‬ع‭) ‬به‭ ‬درستی‭ ‬آشنا‭ ‬شود‭. ‬جوانان‭ ‬ایرانزمین‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬امت‭ ‬اسلامی،‭ ‬اگر‭ ‬بخواهند‭ ‬به‭ ‬رمز‭ ‬و‭ ‬راز‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬تاریخی‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬که‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬ای‭ ‬کاش‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬پاسدار‭ ‬بودم‮»‬،‭ ‬پی‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬شوند،‭ ‬راهی‭ ‬جز‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬شناسنامه‭ ‬پاسداران‭ ‬ندارند؛‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬شناسنامهای‭ ‬که‭ ‬تجلیبخش‭ ‬تمامی‭ ‬فضیلتهای‭ ‬عاشوراییان‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬است‭. ‬سپاه‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬پاسدارانی،‭ ‬به‭ ‬گونهای‭ ‬درخشید‭ ‬که‭ ‬رهبر‭ ‬کبیر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬با‭ ‬ملاحظه‭ ‬و‭ ‬مشاهده‭ ‬حماسهآفرینیهای‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬عاشورایی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬شهادت،‭ ‬با‭ ‬صراحت‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬سپاه‭ ‬نبود،‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬نبود‭.‬‮»‬‭ ‬پاسداران‭ ‬در‭ ‬گذر‭ ‬زمان‭ ‬چهل‭ ‬ساله‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬پایبند‭ ‬و‭ ‬وفادار‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬ارزشهایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬هویتبخش‭ ‬سپاه‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬هرگز‭ ‬لباس‭ ‬مقدس‭ ‬جهاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬جدا‭ ‬نکردهاند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لوای‭ ‬این‭ ‬لباس‭ ‬مقدس،‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کردهاند‭. ‬مردان‭ ‬سپاه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬چهارم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬از‭ ‬پیشکسوتانی‭ ‬چون‭ ‬سردار‭ ‬شهید‭ ‬همدانی‭ ‬تا‭ ‬پاسداران‭ ‬جوانی‭ ‬چون‭ ‬شهید‭ ‬حججی،‭ ‬با‭ ‬نثار‭ ‬خون‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اعتلای‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬عزت‭ ‬مسلمین‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬ملت‭ ‬ایران،‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬پاسداران‭ ‬دارای‭ ‬ثبات‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬صراط‭ ‬مستقیم‭ ‬الهی‭ ‬هستند‭.‬
حضور‭ ‬مستمر‭ ‬پاسداران‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬طی‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬سپاه‭ ‬را‭ ‬مایه‭ ‬آرامش‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬آزادیخواهان‭ ‬عالم،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬راهبردی‭ ‬غرب‭ ‬آسیا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬امروز‭ ‬ملتهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬مردم‭ ‬عراق،‭ ‬سوریه،‭ ‬لبنان،‭ ‬فلسطین‭ ‬اشغالی،‭ ‬با‭ ‬نقشآفرینی‭ ‬پاسداران‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خنثیسازی‭ ‬توطئههای‭ ‬قدرتهای‭ ‬شیطانی‭ ‬علیه‭ ‬امت‭ ‬مسلمان،‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آشنا‭ ‬هستند‭. ‬آقای‭ ‬ترامپ‭ ‬چندی‭ ‬پیش،‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬۱۷‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬هفت‭ ‬تریلیون‭ ‬دلار‭ (‬معادل‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭) ‬در‭ ‬جنگهای‭ ‬غرب‭ ‬آسیا‭ ‬هزینه‭ ‬کرده،‭ ‬لکن‭ ‬هیچ‭ ‬دستاوردی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬آمریکاییها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬برآوردهای‭ ‬دقیق‭ ‬خود،‭ ‬نقش‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬شکستهای‭ ‬راهبردی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را،‭ ‬یک‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬بیبدیل‭ ‬میدانند‭. ‬همین‭ ‬نقشآفرینیهای‭ ‬پاسداران‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬شبانهروزی‭ ‬آنان‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬استقلال،‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملت‭ ‬ایران،‭ ‬آمریکاییها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسدارانش‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشارهای‭ ‬همهجانبه‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬تحریم‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬فرماندهانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬انقلابی‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬تحریمها،‭ ‬نشانههایی‭ ‬آشکار‭ ‬از‭ ‬خصومت‭ ‬دشمنان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬آنان‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬سپاه‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬تلاش‭ ‬دشمنان‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬سپاه‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬جنگ‭ ‬نرم،‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬دشمنان‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬درتلاشند،‭ ‬با‭ ‬تخریب‭ ‬پایگاههای‭ ‬مردمی‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسدارانش،‭ ‬قدرت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬بکشانند‭. ‬
جمعبندی‭ ‬آمریکاییها‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬فرو‭ ‬ریختن‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬بازگرداندن‭ ‬سلطه‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬ایران،‭ ‬راهی‭ ‬جز‭ ‬تضعیف‭ ‬سپاه‭ ‬ندارند‭. ‬آنان‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسداران‭ ‬را،‭ ‬نماد‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬ایستادگی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خود‭ ‬یافتهاند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬چنین‭ ‬برآوردی،‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬تضعیف‭ ‬سپاه‭ ‬برنامهریزی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬رسانهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬فعال‭ ‬کردهاند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همین‭ ‬نقشه‭ ‬شیطانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رئیسجمهور‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬پیام‭ ‬نوروزی‭ ‬و‭ ‬منافقانه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬تبریک‭ ‬نوروزی،‭ ‬بر‭ ‬سپاهستیزی‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده،‭ ‬تلاش‭ ‬میکند‭ ‬سپاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬مقابل‭ ‬منافع‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬معرفی‭ ‬کند،‭ ‬دشمنان‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اعتقادند‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬فرو‭ ‬ریختن‭ ‬سپاه‭ ‬یا‭ ‬تضعیف‭ ‬سپاه‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬متهم‭ ‬کردن‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسداران‭ ‬به‭ ‬فساد‭ ‬است‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هوشمندی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چنین‭ ‬نقشه‭ ‬شیطانی،‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬خنثیسازی‭ ‬این‭ ‬نقشه‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬هم،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گروهها‭ ‬یا‭ ‬افراد‭ ‬سیاسی‭ ‬که‭ ‬سپاه‭ ‬را‭ ‬مانع‭ ‬اصلی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬امیال‭ ‬خود‭ ‬میبینند،‭ ‬خواسته‭ ‬یا‭ ‬ناخواسته‭ ‬به‭ ‬پیادهسازی‭ ‬نقشه‭ ‬دشمنان‭ ‬علیه‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسداران‭ ‬روی‭ ‬آوردهاند‭. ‬از‭ ‬دشمنان‭ ‬انتظاری‭ ‬جز‭ ‬چنین‭ ‬دشمنیهایی‭ ‬علیه‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬نمادهای‭ ‬اقتدارآفرین‭ ‬و‭ ‬عزتبخش‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬هم‭ ‬قدم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬داستان‭ ‬شدن‭ ‬عدهای‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬همنوا‭ ‬شدن‭ ‬آنان‭ ‬تعجب‭ ‬برانگیز‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬همگان‭ ‬باید‭ ‬بدانند‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬پاسدارانش،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬شناسنامهای‭ ‬که‭ ‬دارند،‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬قدم‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬داشتن‭ ‬همیشگی‭ ‬لباس‭ ‬مقدس‭ ‬جهاد،‭ ‬لحظهای‭ ‬از‭ ‬تداوم‭ ‬رسالت‭ ‬پاسداری‭ ‬غفلت‭ ‬نخواهند‭ ‬کرد‭.‬

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید