شماره 815 منتشر شد

0
139

815fe

تکلیفی که نباید فراموش شود

‭ ‬علي‭ ‬تتماج‭/ ‬ميانمار‭ ‬سرزميني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اركان‭ ‬تحولات‭ ‬جهاني‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬از‭ ‬كشته‭ ‬شدن‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ارتش‭ ‬ميانمار‭ ‬و‭ ‬آواره‭ ‬شدن‭ ‬دهها‭ ‬هزار‭ ‬مسلمان‭ ‬در‭ ‬اوضاع‭ ‬بحراني‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬فاجعه‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬رسانهاي‭ ‬اعلام‭ ‬كردند،‭ ‬كودكان‭ ‬را‭ ‬ارتش‭ ‬سر‭ ‬بريده‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬سوزانده‭ ‬است‭. ‬هزاران‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬سوخته‭ ‬و‭ ‬عملاً‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬جايگاهي‭ ‬غير‭ ‬انساني‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نكته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬درباره‭ ‬بحران‭ ‬ميانمار‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تلاشهاي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬آقاي‭ ‬روحاني،‭ ‬رئيسجمهور‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬سازمان‭ ‬همكاري‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬طي‭ ‬رايزني‭ ‬با‭ ‬برخي‭ ‬مقامات‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬درباره‭ ‬ميانمار‭ ‬مواضعي‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬رسيدگي‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬آنان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دكتر‭ ‬ظريف،‭ ‬وزير‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬نامهاي‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬تلفني‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬همتايان‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬بر‭ ‬پيگيري‭ ‬وضعيت‭ ‬مسلمانان‭ ‬ميانمار‭ ‬تأكيد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬گامهايي‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬مسلمان‭ ‬ميانمار‭ ‬برداشته‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬تعلل‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬برخي‭ ‬مسائل‭ ‬حاشيهاي‭ ‬انتقادهايي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬دستگاه‭ ‬ديپلماسي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است؛‭ ‬چنانكه‭ ‬وقتي‭ ‬مقامات‭ ‬تركيه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬همسر‭ ‬اردوغان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬امدادرساني‭ ‬به‭ ‬مسلمانان‭ ‬ميانمار‭ ‬بودهاند،‭ ‬خبر‭ ‬حضور‭ ‬ظريف‭ ‬در‭ ‬كنسرت‭ ‬منتشر‭ ‬ميشود‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬تأمل‭ ‬دارد‭. ‬ حال‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬مطرح‭ ‬ميشود‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ميانمار‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حمايت‭ ‬مستقيم‭ ‬از‭ ‬مسلمانان‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬در‭ ‬نهادهاي‭ ‬جهاني،‭ ‬همچون‭ ‬سازمان‭ ‬همكاري‭ ‬اسلامي،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬شوراي‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬جهاني‭ ‬براي‭ ‬پايان‭ ‬كشتار‭ ‬مسلمانان‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬تلاش‭ ‬كند؟‭ ‬ اصل‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كمكهاي‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬بشر‭ ‬از‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬ستم‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬اسلاميـ‭ ‬ايراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬شاخصه‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬براساس‭ ‬احكام‭ ‬ايراني‭ ‬ـ‭ ‬اسلامي،‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬تكتك‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬براي‭ ‬حمايت‭ ‬همهجانبه‭ ‬از‭ ‬مسلمانان‭ ‬ميانمار‭ ‬گام‭ ‬بردارند‭.‬ نكته‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سكوت‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬كشتار‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬فلسطين‭ ‬يا‭ ‬هتاكيهايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬شده،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬ابزارهاي‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬تروريسم‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬ايجاد‭ ‬فضاي‭ ‬رسانهاي‭ ‬منفي‭ ‬عليه‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬براي‭ ‬نابودي‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬نسلكشي‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬گام‭ ‬بردارند‭. ‬استمرار‭ ‬سكوت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنجهاي‭ ‬ملتهاي‭ ‬مسلمان‭ ‬جهان،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مردم‭ ‬ميانمار‭ ‬زمينهساز‭ ‬گستاختر‭ ‬شدن‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬تشديد‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬5/1‭ ‬ميليارد‭ ‬مسلمان‭ ‬ميشود‭.‬ نكته‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬آنكه‭ ‬واكنش‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬مسلمانان‭ ‬ميانمار‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬اقدامي‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬طراحيها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬ضدايراني‭ ‬آمريكاست‭. ‬برآيند‭ ‬رفتاري‭ ‬آمريكا‭ ‬نشاندهنده‭ ‬طرح‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬گرفتارسازي‭ ‬به‭ ‬بحرانهاي‭ ‬زنجيرهاي‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬گونهاي‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬مشغول‭ ‬داخل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬معادلات‭ ‬منطقهاي‭ ‬و‭ ‬جهاني‭ ‬دور‭ ‬شود‭. ‬استمرار‭ ‬تحريمها‭ ‬و‭ ‬چالشهاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نابسامانيهاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬درگيرسازي‭ ‬در‭ ‬چالشهاي‭ ‬بينالمللي‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬تعهدات‭ ‬جهاني،‭ ‬محور‭ ‬اين‭ ‬طراحي‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬ميدهد‭. ‬هدف‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬غافلسازي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬مهم‭ ‬جهاني،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬مسائل‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬بشردوستانه‭ ‬است‭. ‬ اين‭ ‬واقعيت‭ ‬انكارناپذير‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شاخصه‭ ‬جهاني‭ ‬ايران‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬امت‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬آزاديخواهي‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اعتبار‭ ‬جهاني‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬آمريكا‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬دورسازي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬معادلات،‭ ‬جايگاه‭ ‬كشورمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬تخريب‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدي‭ ‬موقعيت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آزاديخواه‭ ‬ضد‭ ‬سلطه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬متزلزل‭ ‬كند‭. ‬اجرايي‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬سناريو‭ ‬چند‭ ‬پيامد‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭: ‬نخست‭ ‬آنكه،‭ ‬تضعيف‭ ‬جايگاه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهاني‭ ‬زمينهساز‭ ‬ابعاد‭ ‬جديدي‭ ‬از‭ ‬تحريم‭ ‬ميشود؛‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬آمريكا‭ ‬ادعاي‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬رويكرد‭ ‬ملتهاي‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬مؤلفهاي‭ ‬براي‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬ناكارآمدن‭ ‬تحريمها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سياست‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬محروم‭ ‬كردن‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مؤلفه‭ ‬است‭.‬
ادامه‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬اول نكته‭ ‬دوم‭ ‬آنكه،‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬مشاهده‭ ‬كارآمدي‭ ‬اين‭ ‬سياست،‭ ‬بر‭ ‬ميزان‭ ‬تحريمها‭ ‬و‭ ‬فشارها‭ ‬خواهد‭ ‬افزود؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬توهم‭ ‬نتيجه‭ ‬دادن‭ ‬سياست‭ ‬فشار‭ ‬قطعاً‭ ‬هزينههاي‭ ‬بسياري‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬موضع‭ ‬نگرفتن‭ ‬ايران‭ ‬درباره‭ ‬فجايعي،‭ ‬همچون‭ ‬ميانمار‭ ‬موجب‭ ‬ميشود‭ ‬تا‭ ‬پروندهسازي‭ ‬و‭ ‬بهانهجويي‭ ‬غرب‭ ‬درباره‭ ‬نداشتن‭ ‬كاركرد‭ ‬حقوق‭ ‬بشري‭ ‬ايران‭ ‬ابعاد‭ ‬گستردهتري‭ ‬گيرد‭. ‬ بر‭ ‬اساس‭ ‬اين،‭ ‬ميتوان‭ ‬گفت‭ ‬موضعگيري‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬فعال‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬بحران‭ ‬مسلمانان‭ ‬ميانمار‭ ‬نه‭ ‬هزينهكرد‭ ‬اضافي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬مسئوليت‭ ‬ايران،‭ ‬بلكه‭ ‬اقدامي‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تقويت‭ ‬جايگاه‭ ‬جهاني‭ ‬ايران‭ ‬مؤلفهاي‭ ‬مهم‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهديدات‭ ‬و‭ ‬تحريمهاي‭ ‬آمريكا‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬دستگاه‭ ‬ديپلماسي‭ ‬كشور‭ ‬تلاشي‭ ‬گسترده‭ ‬براي‭ ‬تحقق‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬صورت‭ ‬دهد‭.‬

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید