ولایت، تضمین‌کننده پیشرفت و عدالت

0
102

برای شنیدن صوتی این مطلب؛فایل هفتم  را پخش کنید. شما می‌توانید دیگر نسخه صوتی‌ها را در همین‌جا و یا پست اختصاصی مربوط به هرکدام، بشوید.

در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زیباترین‭ ‬و‭ ‬پرمعناترین‭ ‬دهه‌های‭ ‬سال،‭ ‬یعنی‭ ‬دهه‭ ‬‮«‬امامت‭ ‬و‭ ‬ولایت‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭. ‬دهه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬‮«‬عید‭ ‬سعید‭ ‬قربان‮»‬‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮«‬عید‭ ‬سعید‭ ‬غدیر‮»‬‭ ‬ختم‭ ‬می‌شود‭.  ‬در‭ ‬میان‭ ‬احکام‭ ‬و‭ ‬آموزه‌های‭ ‬دینی،‭ ‬‮«‬ولایت‮»‬‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬دارد‭. ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬محمدباقر‭(‬ع‭) ‬فرمودند‭: ‬‮«‬بُنی‭ ‬الاِسلامُ‭ ‬عَلی‭ ‬خَمسٍ‭: ‬علی‭ ‬الصَلوةِ‭ ‬وَ‭ ‬الزَکوةِ‭ ‬والصّوم‭ ‬والحج‭ ‬وَ‭ ‬الوَلایَة‭ ‬و‭ ‬لَم‭ ‬یُنادَ‭ ‬بِشیءٍ‭ ‬کَما‭ ‬نُودِیَ‭ ‬بالوَلایةِ‮»‬؛‭ ‬اسلام‭ ‬بر‭ ‬پنج‭ ‬پایه‭ ‬استوار‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬نماز،‭ ‬زکات،‭ ‬روزه،‭ ‬حج‭ ‬و‭ ‬ولایت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬ولایت‭ (‬در‭ ‬روز‭ ‬غدیر‭) ‬تأکید‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬حدیث‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬احادیث‭ ‬مشابه،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬‮«‬ولایت‭ ‬و‭ ‬امامت‮»‬‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬و‭ ‬اجزای‭ ‬دیگر‭ ‬اسلام‭ ‬نیستند؛‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬روشن‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬شیعی‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬ناب‭ ‬اسلامی،‭ ‬اسلام‭ ‬آخرین‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬دینی‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬سعادت‭ ‬و‭ ‬کمال‭ ‬رساندن‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬انسان‌هاست‭. ‬‮«‬سیاست‭ ‬و‭ ‬حکومت‮»‬‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬امری‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬نقشی‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬امور‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬انسان‌ها‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬دلایل‭ ‬مستحکم‭ ‬عقلی‭ ‬و‭ ‬نقلی،‭ ‬سیاست‭ ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬ناب‭ ‬محمدی‭(‬ص‭) ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬دین‭ ‬دو‭ ‬امر‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬نیستند؛‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬یک‭ ‬حقیقت‭ ‬بیشتر‭ ‬نیستند‭. ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬واحد‭ ‬را‭ ‬شهید‭ ‬مدرس‭(‬ره‭) ‬با‭ ‬عبارت‭ ‬زیبای‭ ‬‮«‬دیانت‭ ‬ما‭ ‬عین‭ ‬سیاست‭ ‬ما،‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬ما‭ ‬عین‭ ‬دیانت‭ ‬ماست‮»‬‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬نیز‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬اسلام‭ ‬والله‭ ‬همه‌اش‭ ‬سیاست‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬غدیر‭ ‬خم،‭ ‬اسلام‭ ‬کامل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬نعمتش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬انسان‌ها‭ ‬تمام‭ ‬کرد‭. ‬موضوع‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬واقعه‭ ‬غدیر،‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬ولایت‭ ‬و‭ ‬امامت‮»‬‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬تداوم‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬ولایت‭ ‬پیامبر‭ ‬اکرم‭(‬ص‭) ‬است‭. ‬اسلام‭ ‬منهای‭ ‬حکومت،‭ ‬سیاست،‭ ‬ولایت‭ ‬و‭ ‬امامت،‭ ‬نه‭ ‬کامل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مورد‭ ‬رضایت‭ ‬حضرت‭ ‬حق؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اسلام،‭ ‬برای‭ ‬سعادت‭ ‬و‭ ‬کمال‭ ‬انسان‭ ‬است‭.‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬منطق‭ ‬قرآن،‭ ‬آن‭ ‬اسلامی‭ ‬عامل‭ ‬پیشرفت‭ ‬پیروانش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پرچم‌دار‭ ‬و‭ ‬سکان‌دارش‭ ‬‮«‬ولایت‮»‬‭ ‬باشد‭. ‬تجربه‭ ‬تاریخی‭ ‬مسلمانان‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬هرگاه‭ ‬مسلمانان‭ ‬به‭ ‬احکام‭ ‬الهی‭ ‬عمل‭ ‬کردند،‭ ‬موفقیت،‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬پیروزی‭ ‬نصیب‭ ‬آنان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شکست‌ها،‭ ‬ناکامی‌ها،‭ ‬عقب‌ماندگی‌ها،‭ ‬تبعیض‌ها‭ ‬و‭ ‬بی‌عدالتی‌ها،‭ ‬نتیجه‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬احکام‭ ‬اسلام‭ ‬است‭. ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬نیم‌قرن‭ ‬اخیر،‭ ‬نتیجه‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬احکام‭ ‬الهی‭ ‬با‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬‮«‬ولایت‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬وجود‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‌ها‭ ‬و‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬شگفت‌انگیز‭ ‬در‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬و‭ ‬حوزه‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬مشاهده‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اصل‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬‭ ‬با‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬ولایت‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬خواهان‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬واقعی‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬هست،‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬همانا‭ ‬ولایت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تضمین‌کننده‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬فضیلت‭ ‬است،‭ ‬دو‭ ‬فضیلتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬دقیق‭ ‬کلمه،‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬احکام‭ ‬الهی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آیند‭. ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬در‭ ‬بیانات‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬جمعه،‭ ‬۱۰‭ ‬مرداد‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬این‌گونه‭ ‬یادآوری‭ ‬شد‭: ‬‮«‬دهه‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬ماه‭ ‬پربرکت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عید‭ ‬سعید‭ ‬غدیر،‭ ‬دهه‭ ‬ولایت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬احکام‭ ‬الهی‭ ‬جایگاه‭ ‬برتری‭ ‬دارد؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬‮«‬ولایت‮»‬‭ ‬تضمین‌کننده‭ ‬اجرای‭ ‬احکام‭ ‬الهی‭ ‬است‭.‬‮»‬

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید