نسخه متنی | ۶۵۰

‭. ‬‏

صفحه نهم

آسیب‌شناسی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭)- ‬بخش‭ ‬پایانی‭ ‬و‭ ‬جمع‌بندی
نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬سفارش‌های‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬و‭ ‬رهنمودهای‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری
وصیت‌نامه‭ ‬میراث‭ ‬امام
بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬سیاسی‭ ‬ـ‭ ‬الهی‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬زاویه‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬با‭ ‬عناوین‭ ‬و‭ ‬مباحث‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬گذاشتیم‭ ‬و‭ ‬شماره‌های‭ ‬متعددی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬شماره‭ ‬مبحث‭ ‬پایانی‭ ‬و‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬باید،‭ ‬فرموده‭ ‬و‭ ‬الحق‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬سیاسی‭ ‬ـ‭ ‬الهی‌اش‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۶۱‭ ‬و‭ ‬در‭  ‬فضای‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌های‭ ‬بحرانی‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سی‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬۲۵‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬عموم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نام‌های‭ ‬‮«‬منشور‭ ‬انقلاب‮»‬،‭ ‬‮«‬صحیفه‭ ‬استقلال‮»‬،‭ ‬‮«‬زبور‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬صحیفه‭ ‬انقلاب‮»‬‭ ‬یا‭ ‬‮«‬سند‭ ‬محکم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‮»‬‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬لقب‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬هم‭ ‬منشور‭ ‬جامعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حاوی‭ ‬نکات‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬راه‌گشا‭ ‬در‭ ‬هدایت‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬جریان‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬بحران‌ها‭ ‬است‭ ‬و‭  ‬موضوع‭ ‬مورد‭ ‬نیازی‭ ‬نبوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بیان‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬اهل‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬‮«‬حکمت‭ ‬عملی‮»‬‭ ‬همیشه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬‮«‬حکمت‭ ‬نظری‮»‬‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬احکام‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬فرعی‭ ‬اسلامی‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬احکام‭ ‬عقیدتی‭ ‬آن‭ ‬استوار‭ ‬است،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬پیشگفتاری‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬زیربنای‭ ‬فکری‭ ‬دستورهای‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬ارشادهای‭ ‬تاریخ‌ساز‭ ‬خویش‭ ‬نوشته‌اند‭ ‬که‭ ‬راز‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬پیشگفتار‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬نکته‭ ‬جست‌وجو‭ ‬کرد‭. ‬پیامبر‭ ‬عظیم‌الشأن‭ ‬اسلام‭ ‬بنیانگذار‭ ‬این‭ ‬سیره‭ ‬گرانمایه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬مسلمانان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬احادیث‭ ‬معروف‭ ‬‮«‬ثقلین‮»‬،‭ ‬‮«‬سفینه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬غدیر‮»‬‭ ‬و‭… ‬گواه‭ ‬این‭ ‬مدعا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬همان‭ ‬خط‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ابلاغ‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یادگار‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬آسیب‌ها‭ ‬مصون‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬دستاوردها‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭. ‬
وصیت‌نامه‭ ‬سند‭ ‬محکم‭ ‬انقلاب
گرچه‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬سیاسی‭ ‬ـ‭ ‬الهی‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬درسی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬جای‭ ‬بسی‭ ‬تأسف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬جایگاه‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ابتدایی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سند‭ ‬محکم‭ ‬انقلاب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭ ‬شخصیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬عمر‭ ‬۹۰‭ ‬ساله‌اش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عزت‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬مسلمین‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفت‭.‬امام‭ ‬فقیهی‭ ‬برجسته،‭ ‬متفکری‭ ‬بی‌نظیر،‭ ‬اسلام‌شناسی‭ ‬راستین،‭ ‬عارفی‭ ‬ربانی‭ ‬و‭ ‬مربی‭ ‬بی‌بدیل‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬اوج‭ ‬قله‌های‭ ‬رفیع‭ ‬سعادت‭ ‬و‭ ‬کمال‭ ‬رهنمون‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬عصاره‌ای‭ ‬از‭ ‬رهنمودها‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬نقطه‌نظرات‭ ‬ایشان‭ ‬است‭.‬
وصیت‌نامه‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬دارای‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬جامعیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬است،‭ ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬در‭ ‬تربیت‭ ‬نسل‌ها‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬عصرها‭ ‬کاربرد‭ ‬راهبردی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬‌دلیل‭ ‬‮«‬امید‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬بقای‭ ‬دستاوردهای‭ ‬آن‮»‬‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬نوشتن‭ ‬کرده‌اند‭.‬
‭ ‬نگارنده‭ ‬این‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬شخصیتی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تبار‭ ‬عظمای‭ ‬عام‭ ‬امام‭ ‬زمان‭(‬عج‭) ‬که‭ ‬عمری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ترویج‭ ‬حقایق‭ ‬اسلام‭ ‬سپری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬انقلاب‭ ‬بزرگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬معاصر‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رهنمودها‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬الهی‭ ‬خود‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬برخلاف‭ ‬میل‭ ‬باطنی‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭. ‬محتوای‭ ‬این‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬آینده‌ساز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نسل‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬آیندگان‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬تعلیم‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬انسان‌ها‭  ‬از‭ ‬زلال‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شوند‭. ‬باید‭ ‬همت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬هدفش‭ ‬را‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مسیر‭ ‬به‭ ‬پیش‌‭ ‬رفت‭.‬
وصیت‌نامه‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬افق‭ ‬آینده‭ ‬انقلاب
حضرت‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬در‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬سیاسی‭ ‬ـ‭ ‬الهی‌شان،‭ ‬راه‌‭ ‬کج‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬گره‌های‭ ‬کور‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬نقاط‭ ‬آسیب‌پذیری‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬یادآور‭ ‬شدند،‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬اساسی‭ ‬متون‭ ‬دینی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬افتخارات‭ ‬یاد‭ ‬کردند،‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬انحرافات‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬افق‭ ‬روشنی‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ارائه‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬مرقوم‭ ‬فرمودند‭: ‬اینجانب‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ملت‭ ‬عزیز‭ ‬از‭ ‬بیداری‭ ‬و‭ ‬هوشیاری‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬فداکاری‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬صلابت‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬می‌بینم،‭ ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فضل‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬این‭ ‬معانی‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬اعقاب‭ ‬ملت‭ ‬منتقل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نسلاً‭ ‬بعد‭ ‬نسل‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬افزوده‭ ‬گردد‭.‬‮»‬‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬این‭ ‬نکات‭ ‬و‭ ‬اتمام‭ ‬حجت‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرقوم‭ ‬داشتند‭: ‬‮«‬با‭ ‬دلی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬قلبی‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬ضمیری‭ ‬امیدوار‭ ‬به‭ ‬فضل‭ ‬خدا‭ ‬از‭ ‬خدمت‭ ‬خواهران‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬مرخص‭[‬می‌شوم‭] ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬جایگاه‭ ‬ابدی‭ ‬سفر‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دعای‭ ‬خیر‭ ‬شما‭ ‬احتیاج‭ ‬مبرم‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خدای‭ ‬رحمان‭ ‬و‭ ‬رحیم‭ ‬می‌خواهم‭ ‬که‭ ‬عذرم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوتاهی‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬قصور‭ ‬و‭ ‬تقصیر‭ ‬بپذیرد‭.‬‮»‬‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬با‭ ‬عمری‭ ‬خدمت‭ ‬صادقانه‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عاشق‭ ‬و‭ ‬شیفته‭ ‬او‭ ‬بودند‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مرقوم‭ ‬داشتند‭: ‬‮«‬و‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬عذرم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوتاهی‌ها‭ ‬و‭ ‬قصور‭ ‬و‭ ‬تقصیرها‭ ‬بپذیرند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬اراده‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رفتن‭ ‬یک‭ ‬خدمتگزار‭ ‬در‭ ‬سد‭ ‬آهنین‭ ‬ملت‭ ‬خللی‭ ‬حاصل‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬خدمتگزاران،‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬والاتر‭ ‬در‭ ‬خدمتند‭. ‬والله‭ ‬نگهدار‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬مظلومان‭ ‬جهان‭ ‬است‭.‬‮»‬
بزرگ‌ترین‭ ‬خطر‭ ‬برای‭ ‬انقلاب
پس‭ ‬از‭ ‬رحلت‭ ‬امام،‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب،‭ ‬حضرت‭ ‬آیت‌الله‭ ‬العظمی‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تداوم‭ ‬راه‌‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬دستاوردها‭ ‬نکات‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ایام‭ ‬چهلم‭ ‬رحلت،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬خطر‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬اما‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬فقدان‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬بینای‭ ‬انقلاب،‭ ‬باید‭ ‬اینگونه‭ ‬عمل‭ ‬کنیم‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬نعمت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬نداریم،‭ ‬بیایید‭ ‬سامعه‭ ‬و‭ ‬شامه‭ ‬و‭ ‬ذائقه‭ ‬و‭ ‬لامسه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬احساس‌های‭ ‬مکمون‭ ‬و‭ ‬مکنون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬اندازیم‭. ‬امروز‭ ‬باید‭ ‬بیشتر‭ ‬کار‭ ‬کنیم‭. ‬بیشتر‭ ‬فکر‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬بهتری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬وظایف‌مان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬سرچشمه‌های‭ ‬بیاض‭ ‬و‭ ‬جوشان‭ ‬استعدادهای‭ ‬بشری‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬این‭ ‬نیاز‭ ‬بکوشیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬وصیت‭ ‬بزرگمردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬وجودمان‭ ‬لمس‭ ‬می‌کنیم‭. ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬انقلاب،‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬شتاب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬اتقان‭ ‬و‭ ‬استقامت‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬خط‭ ‬صحیح‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست،‭ ‬حرکت‭ ‬کند،‭ ‬باید‭ ‬هدف‌هایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬قله‌‭ ‬بلند‭ ‬آرزوهای‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬ـ‭ ‬بلکه‭ ‬ملت‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬ـ‭ ‬می‌درخشند،‭ ‬همواره‭ ‬مقابل‭ ‬دیدگان‭ ‬ما‭ ‬باشد‭. ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬هدف‌ها‭ ‬مضاعف‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬نهراسیم‭. ‬بزرگ‌ترین‭ ‬خطر‭ ‬این‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬باز‭ ‬بمانیم‭ ‬یا‭ ‬خسته‭ ‬شویم،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬خطر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬ترسیم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هدف‌های‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬گم‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬نبینیم‭. ‬نگذارید‭ ‬غبارها‭ ‬و‭ ‬ابرها،‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬هدف‌ها‭ ‬و‭ ‬آرمان‌ها‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬و‭ ‬کلیدی‌ترین‭ ‬هدف‌ها‭ ‬و‭ ‬آرمان‌های‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬در‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬سیاسی‭ ‬ـ‭ ‬الهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌‭ ‬منشور‭ ‬انقلاب‭ ‬یاد‭ ‬کردیم‭. ‬یا‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬توصیه‌ها،‭ ‬سفارش‌های‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آسیب‌های‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایستادگی‭ ‬رؤسا،‭ ‬مقامات‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬روی‭ ‬مواضع‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬تا‭ ‬دستاوردها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬آرمان‌های‭  ‬امام‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬وظیفه‭ ‬امروز‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬بداند‭ ‬و‭ ‬بفهمد‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬کند‭.‬
وظیفه‭ ‬امروز
حضرت‭ ‬آیت‌الله‭ ‬العظمی‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬همواره‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬ایشان،‭ ‬را‭ ‬گوشزد‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رهنمودها‌ی‌شان‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬رحلت‭ ‬امام‭ ‬در‭ ‬خردادماه‭ ‬۱۳۶۸‭ ‬وظیفه‌‭ ‬کلی‭ ‬همه‭ ‬مجموعه‌ها‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بیانات‌شان‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬وظیفه‭ ‬اول،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صلابت‭ ‬و‭ ‬ابهت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قاطعیت‭ ‬ادامه‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬تسلیم‭ ‬باج‌خواهی‌های‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬نشویم‭. ‬شرق‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬عالم،‭ ‬این‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬شناخته‌اند‭ ‬و‭ ‬زورگو‌های‭ ‬دنیا‭ ‬هم‭ ‬توقع‌شان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬کم‭ ‬کرده‌اند‭. ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬دولت‌های‭ ‬ضعیف‭ ‬با‭ ‬ضعف‭ ‬خود،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬ضربه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودشان‭ ‬می‌زنند‭. ‬چنین‭ ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬دولت‌هایی،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬مورد‭ ‬ترحم‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرند‭. ‬قدرت‌های‭ ‬استکباری،‭ ‬باید‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬انقلاب‭ ‬ما‭ ‬مانند‭ ‬صخره‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ضربه‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬کاست‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬ابهت‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭. ‬امید‭ ‬ملت‌های‭ ‬مسلمان‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬همین‭ ‬صلابت‭ ‬است‭. ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬رحلت‭ ‬امام‭ ‬شما،‭ ‬ملت‌های‭ ‬تحقیر‭ ‬شده‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬ـ‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬فشاری‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬داردـ‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬عزاداری‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬سینه‭ ‬خود‭ ‬می‌کوبند،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬عظمت‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬درچهره‭ ‬آن‭ ‬مرد‭ ‬الهی‭ ‬می‌دیدند،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬عشق‭ ‬می‌ورزیدند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬مظهر‭ ‬موجودیت‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬خودشان‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آوردند‭. ‬این‭ ‬افتخار‭ ‬برای‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬باید‭ ‬محفوظ‭ ‬بماند‭. ‬وظیفه‭ ‬دوم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬نتوانیم‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسازیم،‭ ‬ملت‌های‭ ‬مسلمان‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬مأیوس‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬جری‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬بدگوها‭ ‬خواهند‭ ‬گفت‭ ‬اینها‭ ‬نتوانستند‭ ‬کشورشان‭ ‬را‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬آباد‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬وظیفه‭ ‬داریم‭ ‬برای‭ ‬آبادانی‭ ‬کشور‭ ‬تلاش‭ ‬کنیم‭…‬‮»‬‭ ‬
بنابر‭ ‬فرمایش‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬باید‭ ‬میراث‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬شاخص‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬‮«‬حفظ‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬امام‭ (‬رحمه‌الله‭ ‬علیه‭) ‬به‭ ‬ارث‭ ‬مانده،‭ ‬ارزش‌های‭ ‬معنوی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬صلابت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬برای‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬مسلمین‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬فاصله‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آسیب‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬هم‭ ‬راهکار‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬همه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬باشید‭.‬‮»‬
همه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬باشید
امام‭ ‬راحل‭ ‬مکرر‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬اقشار‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬کوتاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌بردند،‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬راهبرد‭ ‬تمام‭ ‬امور‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬لحظه‌عمرشان‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اصرار‭ ‬‌ورزیدند‭. ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬پایانی‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬وصیت‌نامه‭ ‬امام‭ ‬راحل‭ ‬برای‭ ‬حسن‭ ‬ختام‭ ‬از‭ ‬رهنمود‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭.‬ایشان‭ ‬ضمن‭ ‬بیان‭ ‬خاطره‌ای‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬در‭ ‬آن‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬ناراحتی‭ ‬قلبی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬‌شدت‭ ‬نگران‭ ‬بودیم‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬رسیدم،‭ ‬ایشان‭ ‬انتظار‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬بروز‭ ‬احتمالی‭ ‬حادثه‭ ‬را‭ ‬داشتند‭.  ‬بنابراین،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬حرفی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ایشان‭ ‬بود‭ ‬قاعدتاً‭ ‬می‌باید‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬حساس‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می‌گفتند‭. ‬ایشان‭ ‬گفتند‭ ‬قوی‭ ‬باشید،‭ ‬احساس‭ ‬ضعف‭ ‬نکنید،‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬متکی‭ ‬باشید،‭ ‬‮«‬اشداء‌‭ ‬علی‭ ‬الکفار‭ ‬رحماء‭ ‬بینهم‮»‬‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بودید،‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬آسیبی‭ ‬برسانند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬وصیت‌‭ ‬سی‌صفحه‌ای‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬جمله‭ ‬خلاصه‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬واقعاً‭ ‬حکیم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مصداق‭ ‬کامل‭ (‬صیروه‭ ‬الانسان‭ ‬عالماً‭ ‬عقلیا‭ ‬مضاهیا‭ ‬للعالم‭ ‬العینی‭) ‬محسوب‭ ‬می‌شد‭. ‬انسان‭ ‬احساس‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬حقایق‭ ‬عالم‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬منعکس‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬چیزهایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬و‭ ‬روشنی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬نورانیت‭ ‬نفسانی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬رحمانی‭ ‬و‭ ‬حکمت‭ ‬خودش‭  ‬ـ‭ ‬نه‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬و‭ ‬تمهید‭ ‬مقدماتی‭ ‬معمولی‭ ‬ـ‭ ‬می‌دید‭ ‬و‭ ‬می‌فهمید‭ ‬که‭ ‬دیگران،‭ ‬عصا‭ ‬زنان‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نقطه‭ ‬می‌رساندند‭. ‬این‭ ‬مرد‭ ‬حکیم‭ ‬الهی‭ ‬مجرب‭ ‬دلسوزی‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬کلمه‭ ‬می‌دانست‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ (‬رحماء‌بینهم‭) ‬است‭. ‬من‭ ‬وصیت‭ ‬حقیقی‭ ‬امام‭ (‬ره‭) ‬را‭ ‬تحقق‭ ‬همین‭ ‬نکات‭ ‬می‌دانم‭.‬‮»‬‭ ‬

افتتاح‭ ‬اولین‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی
انتخابات‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب،‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬۲۴‭ ‬اسفند‭ ‬۱۳۵۸‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬انتخابات‭ ‬حدود‭ ‬۱۱‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬رأی‭ ‬دادند‭. ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬در‌‌‌‭ ‬همان‭ ‬دور‭ ‬اول‭ ‬حائز‭ ‬اکثریت‭ ‬لازم‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬رفتند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬انتخابات‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬مجموعاً‭ ‬۲۶۳‭ ‬نماینده‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬راه‭ ‬یافتند‭. ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬نمایندگان،‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬سیزده‭ ‬رجب‭ ‬سال‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬هجری‭ ‬قمری‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬میلاد‭ ‬امام‭ ‬علی‭(‬ع‭) (‬برابر‭ ‬با‭ ‬هفتم‭ ‬خرداد‭ ‬۱۳۵۹‭) ‬رسماً‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭.‬
‭ ‬مجلس‭ ‬اول‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قرائت‭ ‬آیاتی‭ ‬از‭ ‬قرآن‭ ‬مجید،‭ ‬با‭ ‬سخنان‭ ‬آیت‌الله‭ ‬مهدوی‌کنی،‭ ‬سرپرست‭ ‬وقت‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬مهدوی‌کنی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬اینک‭ ‬من‭ ‬طبق‭ ‬وظیفه‌ای‭ ‬که‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دبیرخانه‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬یدالله‭ ‬سحابی‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کنم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬سنی‭ ‬و‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬مهدی‭ ‬بازرگان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نایب‌رئیس‭ ‬سنی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬تشریف‭ ‬بیاورند،‭ ‬منشی‌ها‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬رضا‭ ‬رمضانی‭ ‬و‭ ‬خورشید‭ ‬دوست‭.‬‮»‬
‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬هیئت‭ ‬‌رئیسه‭ ‬سنی‭ ‬در‭ ‬جایگاه،‭ ‬پیام‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬افتتاح‭ ‬مجلس‭ ‬توسط‭ ‬حاج‭ ‬سیداحمد‭ ‬خمینی‭ ‬قرائت‭ ‬شد‭. ‬متن‭ ‬پیام‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرح‭ ‬است‭:‬
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با‭ ‬خواست‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مبارکی‭ ‬و‭ ‬میمنت،‭ ‬در‭ ‬روزی‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ،‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬افتتاح‭ ‬می‌شود‭. ‬روز‭ ‬سیزدهم‭ ‬رجب‭ ‬که‭ ‬روز‭ ‬ولادت‭ ‬با‭ ‬برکت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سعادت‭ ‬بزرگمرد‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬معجزه‭ ‬دهر‭ ‬امیرالمؤمنین‭ ‬علی‌بن‌ابی‌طالب‭ (‬صلوات‌الله‭ ‬و‭ ‬سلامه‭ ‬علیه‭) ‬است،‭ ‬مجلس‭ ‬مقدس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬مجلس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬مجلس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬انتخابات‭ ‬آزاد‭ ‬انجام‭ ‬گرفت،‭ ‬گشایش‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬برکت‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬مبارک،‭ ‬مجلس‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬پیرو‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مسلمین‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬اسلامی‭ ‬باشد‭. ‬سپاس‭ ‬خداوند‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬کوتاه‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬اساس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬بنیان‭ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬از‭ ‬برکت‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬کلمه‭ ‬قشرهای‭ ‬متعهد‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬اینجانب‭ ‬طلیعه‭ ‬این‭ ‬مجلس‭ ‬مبارک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬نمایندگان‭ ‬محترم‭ ‬تبریک‭ ‬عرض‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬تذکراتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دوستان‭ ‬من،‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬توجه‭ ‬دارند،‭ ‬تکرار‭ ‬می‌نمایم‭:‬
‭ ‬۱ـ‭ ‬شما‭ ‬دوستان‭ ‬محترم‭ ‬نماینده‭ ‬ملتی‭ ‬هستید‭ ‬که‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬الهی‭ ‬ـ‭ ‬اسلامی‭ ‬فکر‭ ‬نمی‌کنید‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬پیاده‭ ‬نمودن‭ ‬عدالت‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سلطنت‭ ‬ظالمانه‭ ‬و‭ ‬غاصبانه‭ ‬رژیم‭ ‬شاهنشاهی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محروم‭ ‬بودند‭. ‬رژیمی‭ ‬که‭ ‬ثروت‭ ‬سرشار‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬نامیمون‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬سلطه‭ ‬جباران‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬ابرقدرت‌ها‭ ‬ریخت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬مظلوم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بسیار‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬احتیاجات‭ ‬محروم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سیاه‭ ‬نشانید‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬زمینه‌های‭ ‬فرهنگی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬اجانب‭ ‬خصوصاً‭ ‬آمریکا‭ ‬کرد‭. ‬ببینیم‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬منتخب‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬ملت‭ ‬مستضعف‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برکت‭ ‬انقلابش‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انزوا‭ ‬خارج‭ ‬نمود،‭ ‬چه‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭.‬
‭ ‬۲ـ‭ ‬امید‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬مستضعفین‭ ‬و‭ ‬مستمندان‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬قسمت‭ ‬اعظم‭ ‬ملت‭ ‬مظلوم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬رفاه‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬طبقه‭ ‬محروم‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دولت‭ ‬منتخب‭ ‬شما‭ ‬بدون‭ ‬مسامحه‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پیشگاه‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬دیون‭ ‬خودتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طبقه‭ ‬عزیز‭ ‬که‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬طبق‭ ‬اخلاص‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬پیروزی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آوردند،‭ ‬ادا‭ ‬کرده‭ ‬باشیم‭.‬
‭ ‬۳ـ‭ ‬شما‭ ‬منتخبین‭ ‬مجلس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پشتیبانی‭ ‬جدی‭ ‬ملت‭ ‬عزیز‭ ‬برخوردارید‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬کمال‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬قدرت‌های‭ ‬شیطانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬دست‌نشانده‭ ‬سابق‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬سرنوشت‭ ‬ما‭ ‬بودند،‭ ‬بایستید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬قدرتی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬خداوند‭ ‬قاهر‭ ‬نهراسید‭ ‬و‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬مصالح‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬فکر‭ ‬نکنید‭ ‬و‭ ‬متوجه‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬صحنه‌سازی‌ها‭ ‬و‭ ‬اغفال‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬چپ‌گرایان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬راست‌گرایان‭ ‬و‭ ‬ریشه‌های‭ ‬فاسد‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬طمع‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬مقاصد‭ ‬شوم‭ ‬اجانب‭ ‬را‭ ‬تحمیل‭ ‬نمایند‭. ‬باید‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬هوشیاری‭ ‬در‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬روز‭ ‬دقت‭ ‬فرمایید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کید‭ ‬دشمنان‭ ‬به‭ ‬خدای‭ ‬تعالی‭ ‬پناه‭ ‬ببرید‭. ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬لغزش‌ها‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭.‬
‭ ‬۴ـ‭ ‬بحمدالله‭ ‬در‭ ‬مجلس،‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬علمای‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬احکام‭ ‬شرع‭ ‬مطهر‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬فقهای‭ ‬نگهبان‭ ‬حاضرند،‭ ‬لکن‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬می‌گذرد‭ ‬مخالف‭ ‬با‭ ‬احکام‭ ‬مقدسه‭ ‬اسلام‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمال‭ ‬قدرت‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‌های‭ ‬مخالف‭ ‬شرع‭ ‬مقدس‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬ناآگاهی‭ ‬و‭ ‬غفلت‭ ‬طرح‭ ‬شود،‭ ‬شدیداً‭ ‬مخالفت‭ ‬نمایید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قلم‌های‭ ‬مسموم‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬منحرفین‭ ‬هراس‭ ‬نداشته‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬سخط‭ ‬خالق‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رضای‭ ‬مخلوق‭ ‬تحصیل‭ ‬نکنید‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬قاهر‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬را‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬بدانید‭.‬
۵ـ‭ ‬این‭ ‬مجلس‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬است،‭ ‬الگویی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬مجالس‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سنت‭ ‬حسنه‭ ‬یا‭ ‬سیئه‌ای‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مجالس‭ ‬دیگر‭ ‬اثر‭ ‬بگذارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬اجر‭ ‬جزیل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خدای‭ ‬نخواسته‭ ‬وزر‭ ‬و‭ ‬وبال‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬آورد‭. ‬لازم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬آرا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬عمل‭ ‬شود،‭ ‬نه‭ ‬مثل‭ ‬دوره‌های‭ ‬رضاخان‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دسته‌بندی‌ها‭ ‬و‭ ‬جهت‌گیری‌های‭ ‬غیراصولی‭ ‬برای‭ ‬کوبیدن‭ ‬طرف‭ ‬متقابل‭ ‬جداً‭ ‬احتراز‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬آرام‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭.‬
‭ ‬۶ـ‭ ‬ویژگی‭ ‬این‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬هماهنگ‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬کشور‭ ‬فایق‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬خصوصاً‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬کارشکنی‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬درآورند‭ ‬تا‭ ‬خدای‭ ‬متعال‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پشتیبانی‭ ‬فرماید‭ ‬و‭ ‬ندای‭ ‬آسمانی‭ ‬انسان‌ساز‭ ‬‮«‬وَ‭ ‬اعْتَصِمُوا‭ ‬بِحَبْلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬جَمِیعاً‭ ‬وَ‭ ‬لا‭ ‬تَفَرَّقُوا‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اطاعت‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نازعه‭ ‬و‭ ‬تفرقه‭ ‬اجتناب‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬آموزنده‭ ‬الهی‭ ‬گوش‭ ‬فرا‭ ‬دهند‭ ‬‮«‬وَ‭ ‬لا‭ ‬تَنازَعُوا‭ ‬فَتَفْشَلُوا‭ ‬وَ‭ ‬تَذْهَبَ‭ ‬ریحُکُمْ‮»‬‭ ‬که‭ ‬دنباله‭ ‬تنازع،‭ ‬فشل‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بو‭ ‬و‭ ‬آبروست‭. ‬
۷ـ‭ ‬سیاست‭ ‬نه‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬زمینه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬حفظ‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬خدای‭ ‬نخواسته‭ ‬به‭ ‬شرق‭ ‬یا‭ ‬غرب‭ ‬گرایش‭ ‬دارد‭ ‬هدایت‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نپذیرفت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬منزوی‭ ‬نمایید‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دیگر‭ ‬کشور‭ ‬چنین‭ ‬گرایشی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬مخالف‭ ‬سیر‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬است‭ ‬اول‭ ‬هدایت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخلف‭ ‬استیضاح‭ ‬نمایید‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬چنین‭ ‬عناصر‭ ‬توطئه‌گر‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬امور‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬پست‌های‭ ‬حساس‭ ‬موجب‭ ‬تباهی‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
‭ ‬۸ـ‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬پیشنهادهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬حال‭ ‬ملت‭ ‬خصوصاً‭ ‬مستضعفین‭ ‬است،‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬تصویب‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نکته‌سنجی‌ها‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬عبارات‭ ‬غیر‭ ‬لازم‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تعویق‭ ‬امر‭ ‬است،‭ ‬اجتناب‭ ‬فرمایید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬اجرا‭ ‬بخواهید‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کاغذبازی‌ها‭ ‬و‭ ‬غلط‌کاری‌های‭ ‬زمان‭ ‬طاغوت‭ ‬اجتناب‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬ملت‭ ‬مظلوم‭ ‬و‭ ‬عقب‌افتادگی‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ضربتی‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬کنند‭.‬
‭ ‬۹ـ‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬قوانین‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجالس‭ ‬غیرقانونی‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬تعویق‭ ‬یا‭ ‬تعطیل‭ ‬امور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تنگ‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬انقلابی‭ ‬لغو‭ ‬کنید،‭ ‬گرچه‭ ‬لغو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬آنها‭ ‬قوانین‭ ‬مترقی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬رفاه‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬وجه‭ ‬ملاحظه‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬جایگزین‭ ‬گردانید‭.‬
۱۰ـ‭ ‬مجلس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬‌‌‌همان‭ ‬سان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬مسلمین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رفاه‭ ‬آنان‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌نماید،‭ ‬برای‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬آسایش‭ ‬اقلیت‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬احترام‭ ‬خاصی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قشرهای‭ ‬محترم‭ ‬کشور‭ ‬هستند،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬واحد‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬واحد‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬و‭ ‬مآثر‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌باشند‭.‬
‭ ‬۱۱ـ‭ ‬از‭ ‬حضرات‭ ‬فقهای‭ ‬نگهبان‭ ‬تقاضا‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مأموریت‭ ‬مهم‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬هیچ‌وجه‭ ‬ملاحظه‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گروه‌های‭ ‬انحرافی‭ ‬را‭ ‬ننموده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وظیفه‭ ‬بسیار‭ ‬خطیر‭ ‬خود‭ ‬قیام‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نگهبانی‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬احکام‭ ‬مترقی‭ ‬آن‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬تمام‭ ‬در‭ ‬پیشگاه‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬و‭ ‬ولی‭ ‬مطلق‭ ‬او،‭ ‬حضرت‭ ‬ولی‌الله‭ ‬اعظم‭ ‬امام‭ ‬عصر‭ (‬عجل‌الله‭ ‬تعالی‭ ‬فرجه‭ ‬شریف‭) ‬عرضه‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬عظمت‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬مسلمین‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬خواستارم‭.‬
والسلام‭ ‬علی‌المسلمین‭ ‬و‭ ‬علی‭ ‬عبادلله‌الصالحین‭.‬
چهارشنبه‭ ‬هفتم‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬۱۳۵۹‭ / ‬سیزده‭ ‬رجب‭ ‬۱۴۰۰
روح‌الله‭ ‬الموسوی‌الخمینی
‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قرائت‭ ‬پیام‭ ‬امام،‭ ‬ابوالحسن‭ ‬بنی‌صدر،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬وقت‭ ‬سخنرانی‭ ‬کرد،‭ ‬سپس‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬حسینیه‭ ‬ارشاد‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬سرودهای‭ ‬انقلابی‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آیت‌الله‭ ‬مهدوی‌کنی‭ ‬مجدداًً‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬پیام‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬قرائت‭ ‬کرد‭.‬
جلسه‭ ‬با‭ ‬قرائت‭ ‬متن‭ ‬سوگندنامه‭ ‬نمایندگان‭ ‬توسط‭ ‬دکتر‭ ‬سحابی‭ ‬رئیس‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬تکرار‭ ‬اعضای‭ ‬جلسه‭ ‬همراه‭ ‬شد‭. ‬متن‭ ‬سوگند‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرح‭ ‬بود‭: ‬‮«‬بسم‌الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحیم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬قرآن‭ ‬مجید،‭ ‬‌به‭ ‬خدای‭ ‬قادر‭ ‬متعال‭ ‬سوگند‭ ‬یاد‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬شرف‭ ‬انسانی‭ ‬خویش‭ ‬تعهد‭ ‬می‌نمایم‭ ‬که‭ ‬پاسدار‭ ‬حریم‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬نگاهبان‭ ‬دستاوردهای‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬ودیعه‌ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬سپرده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬امینی‭ ‬عادل‭ ‬پاسداری‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬وکالت،‭ ‬امانت‭ ‬و‭ ‬تقوا‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬نمایم‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬اعتلای‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پایبند‭ ‬باشم،‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اسلامی‭ ‬دفاع‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گفته‌ها‭ ‬و‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬و‭ ‬اظهارنظر‌ها،‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مصالح‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭.‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬مجلس،‭ ‬با‭ ‬امضای‭ ‬قسم‌نامه‭ ‬توسط‭ ‬تک‌تک‭ ‬نمایندگان‭ ‬توسط‭ ‬رئیس‭ ‬مجلس‭ ‬ختم‭ ‬شد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬اعتبارنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬رد‭ ‬اعتبارنامه‭ ‬۱۲‭ ‬نفر‭ ‬انتخابات‭ ‬هیئت‌رئیسه‭ ‬دائم‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬اکبر‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬عهده‌دار‭ ‬ریاست‭ ‬مجلس‭ ‬شد‭. ‬مجلس‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ (‬۷/۳/۱۳۵۹‭) ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرد‭.‬

نگاهی‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬پیام‌های‭ ‬تسلیت
‭ ‬به‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬ـ‭ ‬۳
ارسال‭ ‬پیام‭ ‬تسلیت‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬رحلت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ملل‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬حضرت‭ ‬آیت‌الله‌العظمی‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬حجم‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬شمارگان‭ ‬پیشین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬دیگر‭ ‬اکتفا‭ ‬می‌کنیم‭. ‬هیئت‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬مسلمانان‭ ‬ایتالیا،‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬نامه‌ای‭ ‬ضمن‭ ‬تسلیت‭ ‬به‭ ‬جمیع‭ ‬مسلمانان‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬تجلیل‭ ‬از‭ ‬شخصیت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬امام‭ ‬مبارز،‭ ‬تمام‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬استکبار‭ ‬و‭ ‬کفر‭ ‬برای‭ ‬پیروزی‭ ‬اسلام‭ ‬وقف‭ ‬کرد‭. ‬رسالت‭ ‬او‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬چهره‭ ‬منافقین‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬پرده‭ ‬تزویر‭ ‬و‭ ‬ریا‭ ‬به‭ ‬درآید‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬واقعی‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬مزدور‭ ‬امپریالیسم‭ ‬هستند‭ ‬نمایانده‭ ‬شود‭. ‬تعالیم‭ ‬او‭ ‬مسلمانان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انفعال‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬مصمم‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬جهاد‭ ‬برخیزند،‭ ‬قاطعیت،‭ ‬نجابت‭ ‬و‭ ‬جرئت‭ ‬اسلاف‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬ایشان‭ ‬زنده‭ ‬شد‭. ‬آن‭ ‬فقید‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬کلیه‭ ‬امکانات،‭ ‬بی‌علاقگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬برعکس‭ ‬علاقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حکومت‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬قدرت،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬برای‭ ‬دعوت‭ ‬انسان‌ها‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬مذهب‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬خداوند‭ ‬امت‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صراط‭ ‬مستقیم‭ ‬خود‭ ‬محفوظ‭ ‬بدارد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬وحدت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ریسمان‭ ‬الهی‭ ‬چنگ‭ ‬زنند‭. ‬آرزو‭ ‬می‌کنیم‭ ‬ثمره‭ ‬تعالیم‭ ‬امام‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مسلمانان‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اسوه‭ ‬حسنه‭ ‬جاویدان‭ ‬بماند‭.‬‮»‬
مورد‭ ‬دیگر‭ ‬توسط‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬جوانان‭ ‬پاکستان‭ ‬ارسال‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬حضرت‭ ‬آیت‌الله‭ ‬روح‌الله‭ ‬خمینی‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬پشتیبان‭ ‬پاسداری‭ ‬از‭ ‬حرمت‭ ‬پیامبر‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬راستین‭ ‬رسول‌الله‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭ ‬انسان‌ها‭ ‬بودند،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آیین‭ ‬اسلام‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مقصد‭ ‬ایشان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬پوزه‭ ‬قدرت‌های‭ ‬طغیانگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬مالیدند‭. ‬این‭ ‬خاطره‌ها‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬جاودان‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬اقدام‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خمینی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فریاد‭ ‬اعتراض‭ ‬علیه‭ ‬سلمان‭ ‬رشدی‭ ‬ـ‭ ‬یزید‭ ‬زمان‭ ‬ـ‭ ‬تجلیل‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‌آوریم‭. ‬از‭ ‬میان‭ ‬سران‭ ‬جهان‭ ‬اسلام،‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬اولین‭ ‬کسی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬عرصه‭ ‬حیات‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اهانت‌کننده‭ ‬به‭ ‬ساحت‭ ‬مقدس‭ ‬پیامبر‭ ‬تنگ‭ ‬نمودند‭. ‬خدمات‭ ‬مذهبی،‭ ‬تربیتی‭ ‬و‭ ‬اخلاقی‭ ‬حضرت‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خمینی‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬نرفتنی‭ ‬است‭. ‬ایشان‭ ‬بشریت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬ستمگران‭ ‬و‭ ‬ظالمین‭ ‬رهایی‭ ‬بخشیدند‭. ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬ملت‭ ‬پاکستان‭ ‬بالاخص‭ ‬جوانان‭ ‬پاکستان‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬جاودانند‭. ‬جوانان‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬پیروزی‭ ‬نهایی‭ ‬نهضت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬دریغ‭ ‬نخواهند‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬کارنامه‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬راه‭ ‬انداختن‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬لطمه‭ ‬شدیدی‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬اسلام‭ ‬وارد‭ ‬ساخت،‭ ‬مورد‭ ‬تجلیل‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬است‭. ‬کاش‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬عمر‭ ‬بیشتری‭ ‬می‌داشتند‭ ‬تا‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬دنیا‭ ‬گسترش‭ ‬می‌یافت‭. ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬درجات‭ ‬متعالی‭ ‬برای‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خمینی‭ ‬و‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬برای‭ ‬ملت‭ ‬ایرانی‭ ‬مسئلت‭ ‬دارم‭.‬‮»‬‭ ‬راجه‭ ‬اورنگ‭ ‬زیب‌خان

۷
ساواک‭ ‬مطالب‭ ‬نشریات‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬خود‭ ‬جملات‭ ‬و‭ ‬واژه‌ها‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کرد‭. ‬ساواک‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬مختلف‭ ‬چنین‭ ‬القا‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬رژیم‭ ‬پهلوی‭ ‬تنها‭ ‬برآورنده‭ ‬آمال‭ ‬و‭ ‬آرزوهای‭ ‬ملی‭ ‬ـ‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬رهنمون‌کننده‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا،‭ ‬ساواک‭ ‬درباره‭ ‬انتشار‭ ‬مطالب‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬دوران‭ ‬معاصر‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬دوران‭ ‬پهلوی‭ ‬حساسیت‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭. ‬در‭ ‬موارد‭ ‬متعددی‭ ‬نیز‭ ‬ساواک‭ ‬ارباب‭ ‬مطبوعات‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬می‌کرد‭ ‬برای‭ ‬تجلیل‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬رژیم‭ ‬پهلوی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬معاصر‭ ‬ایران،‭ ‬مقالات،‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬سفارش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جعلی‭ ‬منتشر‭ ‬کنند‭. ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬نشریات‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬نتوانستند‭ ‬درباره‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬ایران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭ ‬۱۳۳۲‭ ‬و‭ ‬مسائلی‭ ‬نظیر‭ ‬کودتا،‭ ‬کنسرسیوم‭ ‬نفت،‭ ‬پیمان‭ ‬سنتو‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬مطالب‭ ‬مستندی‭ ‬چاپ‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬سفید‭ ‬شاه‭ ‬نیز‭ ‬سانسور‭ ‬شدیدی‭ ‬بر‭ ‬مطبوعات‭ ‬حاکم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬از‭ ‬تجزیه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬درست‭ ‬حوادث‭ ‬و‭ ‬وقایع‭ ‬دوران‭ ‬انقلاب‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬آن‭ ‬منع‭ ‬شدند‭. ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬فردوسی‮»‬‭ ‬مطلبی‭ ‬تاریخی‭ ‬از‭ ‬محمدابراهیم‭ ‬باستانی‭ ‬پاریزی‭ ‬چاپ‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬ساسانی‭ ‬اشاراتی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬ساواک‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برخلاف‭ ‬مصلحت‭ ‬حکومت‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مدیرمسئول‭ ‬مجله‭ ‬فردوسی‭ ‬را‭ ‬بازخواست‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬مدت‌ها‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬خودداری‭ ‬ورزید‭.‬
اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬سوء‭ ‬حکومت‭ ‬پهلوی‭ ‬توسط‭ ‬ساواک‭ ‬سانسور‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬قادر‭ ‬نبودند‭ ‬مطلبی‭ ‬در‭ ‬این‌باره‭ ‬بنویسند‭. ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬رژیم‭ ‬پهلوی‭ ‬درصدد‭ ‬برآمد‭ ‬استقلال‭ ‬بحرین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬بشناسد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجزیه‭ ‬ایران‭ ‬موافقت‭ ‬کند،‭ ‬ساواک،‭ ‬مطبوعات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬درج‭ ‬هرگونه‭ ‬خبر،‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬مقاله‌ای‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬در‭ ‬تعارض‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬حکومت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬برحذر‭ ‬داشت‭. ‬نشریات‭ ‬صرفاً‭ ‬اجازه‭ ‬یافتند‭ ‬موضوع‭ ‬استقلال‭ ‬بحرین‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬دیکته‌های‭ ‬ساواک‭ ‬منعکس‭ ‬کنند‭. ‬
در‭ ‬جریان‭ ‬حضور‭ ‬حکومت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬ظفار‭ ‬ـ‭ ‬عمان‭ ‬ـ‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن،‭ ‬صدها‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬ایرانی‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬زخمی‭ ‬شدند،‭ ‬ساواک‭ ‬سانسور‭ ‬خبری‭ ‬شدیدی‭ ‬بر‭ ‬مطبوعات‭ ‬حاکم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬انعکاس‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬واقعه‭ ‬شد‭. ‬نیز‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬برگزاری‭ ‬جشن‌های‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬ساله‭ ‬شاهنشاهی،‭ ‬حکومت‭ ‬پهلوی‭ ‬توسط‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬شدید‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬نشریات‭ ‬داخلی‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬نتوانستند‭ ‬مطلبی‭ ‬در‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نمایش‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬برسانند‭. ‬ساواک،‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬وابسته،‭ ‬تبلیغات‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ضرورت‭ ‬برگزاری‭ ‬هرچه‭ ‬مجلل‌تر‭ ‬و‭ ‬باشکوه‌تر‭ ‬جشن‌های‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسانید‭. ‬ساواک‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کرد‭ ‬خط‌مشی،‭ ‬موضع‌گیری،‭ ‬آرزوها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬حکومت‭ ‬پهلوی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حمایت‭ ‬کند‭. ‬چنانکه‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۵،‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬پیروزی‭ ‬جمهوری‌خواهان‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬جیمی‌‌کارتر‭ ‬ـ‭ ‬نامزد‭ ‬دموکرات‌ها‭ ‬ـ‭ ‬تمایل‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬هرگونه‭ ‬مطلبی‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬و‭ ‬نامزد‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬آمریکا‭ (‬جیمی‌کارتر‭) ‬منع‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬تا‭ ‬فقط‭ ‬مطالبی‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬منتشر‭ ‬کنند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>