نسخه متنی | ۶۵۰

صفحه چهارم

استقبال‌های‭ ‬دوقطبی‌ساز‭ ‬
تیترهای‭ ‬درشت‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬در‭ ‬بزرگنمایی‭ ‬دلواپسی‭ ‬و‭ ‬دلواپسان،‭ ‬استقبال‭ ‬نامتعارف‭ ‬از‭ ‬تذکر‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬یک‭ ‬فرمانده‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬عزل‭ ‬یک‭ ‬فرماندار‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دوقطبی‌سازی‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬مخالفانش‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬بر‭ ‬صفحات‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬نقش‭ ‬بست‭ ‬که‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬قطب‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کنند‭. ‬
شنبه‭(‬۲۷/۲‭) ‬‮«‬آرمان‮»‬‭ ‬سه‭ ‬تیتر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬دلواپسی‮»‬‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تیتر‭ ‬اول‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬به‭ ‬جای‭ ‬تقویت‭ ‬مذاکره‌کنندگان‭ ‬مکتب‭ ‬دلواپسی‭ ‬راه‭ ‬انداخته‌اند‭.‬‮»‬‭ ‬
یک‌شنبه‭(‬۲۸/۲‭) ‬‮«‬اعتماد»؛‭ ‬‮«‬کمیته‭ ‬بحران‌سازی‭ ‬علیه‭ ‬دولت‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‭ ‬است‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬شکوری‌راد‭ ‬برجسته‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬دولت‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬با‭ ‬سرگرمی‌هایی‭ ‬که‭ ‬مخالفانش‭ ‬برایش‭ ‬درست‭ ‬می‌کنند‭ ‬سرگرم‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬روز‭ ‬دلواپس‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬۱۴‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬فرا‭ ‬می‌خوانند‭. ‬از‭ ‬هر‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬خیال‭ ‬کوتاه‭ ‬آمدن‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭.‬‮»‬‭ ‬
‮«‬آرمان‮»‬‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شماره‭ (‬۳۰/۲‭) ‬مخالفت‌با‭ ‬دولت‌ها‭ ‬را‭ ‬سازماندهی‭ ‬شده‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬رسول‭ ‬منتجب‌نیا‭ ‬به‭ ‬‮«‬روایت‭ ‬از‭ ‬جلسه‭ ‬خصوصی‭ ‬مخالفان‭ ‬دولت‮»‬‭ ‬پرداخت‭. ‬
این‭ ‬روزنامه‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬‮«‬همایش‭ ‬دلاوران‭ ‬دلواپس‭ ‬در‭ ‬اصفهان‮»‬‭ ‬را‭ ‬تیتر‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تیتر‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬استعفای‭ ‬فرماندار‭ ‬بروجرد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬لغو‭ ‬سخنرانی‭ ‬سیدحسن‭ ‬خمینی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬قصور،‭ ‬استعفا،‭ ‬خداحافظ‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬جابه‌جایی‭ ‬فرمانداران‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭.‬‮»‬‭ ‬
‮«‬شرق‮»‬‭ ‬هم‭ ‬‮«‬فرماندار‭ ‬بروجرد‭ ‬استعفا‭ ‬داد‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬رو‭ ‬تیتر‭ ‬‮«‬با‭ ‬پذیرش‭ ‬قصور‭ ‬در‭ ‬لغو‭ ‬سخنرانی‭ ‬سیدحسن‭ ‬خمینی‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عزل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرمقاله‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬حمیدرضا‭ ‬جلایی‌پور‭ ‬اینگونه‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭: ‬‮«‬اقدام‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬پذیرش‭ ‬استعفای‭ ‬فرماندار‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬قصور‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‌ای‭ ‬که‭ ‬منشور‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬مر‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬رأی‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬همه‭ ‬کارگزاران‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬به‌طور‭ ‬حتم‭ ‬روی‭ ‬عملکرد‭ ‬دیگر‭ ‬فرمانداران‭ ‬و‭ ‬استانداران‭ ‬اثر‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‌تر‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬بدانند‭ ‬رأی‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬امیدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬بسته‌اند،‭ ‬غیرواقعی‭ ‬نیست‭.‬‮»‬‭ ‬
‮«‬آفتاب‭ ‬یزد‮»‬‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روز‭ (‬۳۰/۲‭) ‬با‭ ‬تیتر‭ ‬کردن‭ ‬‮«‬استعفای‭ ‬فرماندار‭ ‬خاطی‮»‬‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نتیجه‭ ‬تلاش‭ ‬دولت‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ستون‭ ‬یادداشت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬داریوش‭ ‬قنبری‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬عزل‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬تلاشی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کناره‌گیری‭ ‬فرماندار‭ ‬بروجرد‭ ‬صورت‭ ‬داد‭ ‬قابل‭ ‬تقدیر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬جاهای‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬برخورد‌های‭ ‬تند‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬وارد‭ ‬صحنه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مواجهه‭ ‬درخوری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مسئولانی‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬حقوقی‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬برخورد‭ ‬کند‭.‬‮»‬‭ ‬
‮«‬مردم‌سالاری‮»‬‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬کشور‭ ‬تیتر‭ ‬زد‭: ‬‮«‬استعفای‭ ‬فرماندار‭ ‬بروجرد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬قصور‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬سخنرانی‭ ‬سیدحسن‭ ‬خمینی‮»‬‭. ‬
‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬با‭ ‬‮«‬تاوان‭ ‬لغو‭ ‬یک‭ ‬سخنرانی‮»‬‭ ‬به‭ ‬تیتر‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬کشاند‭ ‬که‭ ‬تیتر‭ ‬نخست‭ ‬اغلب‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روز‭ (‬۳۰/۲‭) ‬به‭ ‬تذکر‭ ‬سرلشکر‭ ‬فیروزآبادی‭ ‬به‭ ‬منتقدان‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬دولت‭ ‬اختصاص‭ ‬داشت‭. ‬
‮«‬آفتاب‭ ‬یزد»؛‭ ‬‮«‬هشدار‭ ‬به‭ ‬رسانه‌های‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬را‭ ‬تیتر‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬آن‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬رسانه‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬نیرو‌های‭ ‬مسلح‭ ‬روش‌شان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬نکنند،‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬
‮«‬مردم‌سالاری‮»‬؛‭ ‬‮«‬توصیه‭ ‬به‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قول‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬کل‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬تیتر‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬
‮«‬شرق‮»‬‭ ‬هم‭ ‬‮«‬باید‭ ‬شکرگزار‭ ‬وجود‭ ‬روحانی‭ ‬باشیم‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬رو‭ ‬تیتر‭ ‬‮«‬انتقاد‭ ‬سرلشکر‭ ‬فیروزآبادی‭ ‬از‭ ‬تندروها‮»‬‭ ‬برجسته‭ ‬کرد‭. ‬
‮«‬آرمان‮»‬‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬سردار‭ ‬نگران‮»‬‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬تصویر‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬سرلشکر‭ ‬فیروزآبادی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قول‭ ‬وی‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬بعضی‭ ‬اخبار،‭ ‬بی‌ارزش‭ ‬و‭ ‬تفرقه‌انگیز‭ ‬هستند،‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬هم‭ ‬شایعه،‭ ‬تهمت‭ ‬و‭ ‬بی‌مبنا‭ ‬هستند‭. ‬من‭ ‬خطی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬عرض‭ ‬نمی‌کنم،‭ ‬حتی‭ ‬رسانه‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬مرتبطند،‭ ‬خطا‭ ‬می‌کنند،‭ ‬برابر‭ ‬مشی‭ ‬و‭ ‬منویات‭ ‬رهبری‭ ‬حرکت‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬باید‭ ‬روش‌شان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬
این‭ ‬روزنامه‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬واکاوی‭ ‬اظهارات‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬کل‭ ‬نیرو‌های‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬اصولگرایان‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬انتظار‭ ‬می‌رفت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬آشنا‭ ‬فرمانی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬کل‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬است،‭ ‬رسانه‌های‭ ‬منتقد‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گفته‌ها‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬ظاهراً‭ ‬این‭ ‬توجه‭ ‬آنچنان‭ ‬که‭ ‬انتظار‭ ‬بود،‭ ‬محقق‭ ‬نشد‭.‬‮»‬‭ ‬
روزنامه‭ ‬‮«‬کیهان‮»‬‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سرمقاله‌هایش‭ ‬نوشت‭: ‬دیروز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اینگونه‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭: ‬‮«‬دکتر‭ ‬روحانی،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬محترم‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬اعتدال‭ ‬سخن‭ ‬می‌گوید،‭ ‬اما‭ ‬بعضاً‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬اعتدال‭ ‬حرف‭ ‬نمی‌زند‭. ‬گاه‭ ‬به‭ ‬منتقدان‭ ‬تندی‭ ‬و‭ ‬پرخاش‭ ‬می‌کند،‭ ‬گاه‭ ‬ادبیات‭ ‬تهدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌بندد‭. ‬بعضاً‭ ‬سخنانی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نظری‭ ‬پیش‭ ‬می‌کشد‭ ‬که‭ ‬برآیندی‭ ‬جز‭ ‬حاشیه‌سازی‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬داخلی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬درگیر‭ ‬می‌کند‭…‬‮»‬‭ ‬روزنامه‭ ‬‮«‬جوان‮»‬‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سرمقاله‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬شدن‭ ‬بازی‭ ‬برد‭ ‬ـ‭ ‬برد‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬پرداخت‭. ‬
این‭ ‬روزنامه‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬یادداشت‭ ‬روزنامه‭ ‬‮«‬رسالت‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬استبداد‭ ‬پیام‮»‬‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬سخنان‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬ملی‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬یادآور‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬‮«‬آقای‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬انتخابات‭ ‬فرمودند‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬سرهنگ‭ ‬نیستم،‭ ‬یک‭ ‬حقوقدان‭ ‬هستم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬قوانین‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬لازم‌الاجرایی‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬ماهواره‭ ‬و‭ ‬اینترنت‭ ‬داریم،‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬جهت‭ ‬تعیین‭ ‬مصادیق‭ ‬مجرمانه‭ ‬رایانه‌ای‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬وظایف‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭… ‬رئیس‌جمهور‭ ‬محترم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬قانونی‭ ‬با‭ ‬دیش‌های‭ ‬ماهواره‭ ‬گلایه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تخطئه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬آیا‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬قوه‭ ‬قضائیه‭ ‬نیست؟‭ ‬وقتی‭ ‬اجازه‭ ‬نقد‭ ‬توافق‭ ‬هسته‌ای‭ ‬در‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬منتقدان‭ ‬بی‌سواد،‭ ‬بی‌شناسنامه،‭ ‬انحصارطلب‭ ‬و‭ ‬مستبد‭ ‬معرفی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬یک‭ ‬فیلم‭ ‬مستند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬توپ‭ ‬و‭ ‬تشر،‭ ‬محکمه‭ ‬و‭ ‬داغ‭ ‬و‭ ‬درفش‭ ‬می‌بندند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقد‌های‭ ‬مشفقانه‭ ‬عنایتی‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ارتباط‭ ‬یک‌سویه‭ ‬و‭ ‬یک‌طرفه‭ ‬نمی‌کند؟‮»‬‭ ‬

مروری‭ ‬بر‭ ‬نشست‭ ‬سران‭ ‬سیکا‭ ‬در‭ ‬شانگهای‭ ‬
همگرایی‭ ‬امنیتی‭ ‬ایران،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین
نشست‭ ‬‮«‬تعامل‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬اعتمادساز‭ ‬در‭ ‬آسیا‮»‬‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬سیکا‮»‬‭ ‬در‭ ‬شانگهای‭ ‬چین‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬سران‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دکتر‭ ‬حسن‭ ‬روحانی،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سران‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬روسیه،‭ ‬هند،‭ ‬افغانستان،‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭… ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬این‭ ‬نشست‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬همگرایی‌های‭ ‬سیاست‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باب،‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭.‬
نخست؛‭ ‬حضور‭ ‬دکتر‭ ‬حسن‭ ‬روحانی،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تبیین‭ ‬مواضع‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬بود‭. ‬استقبال‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬امنیت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬درباره‭ ‬حقوق‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬لزوم‭ ‬توجه‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬ملت‭ ‬فلسطین‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬منسجم‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬مهر‭ ‬تأیید‭ ‬دیگری‭ ‬بر‭ ‬جایگاه‭ ‬جهانی‭ ‬ایران‭ ‬بود‭. ‬مواضع‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬همچون‭ ‬گذشته،‭ ‬ادعای‭ ‬غرب‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬انزوای‭ ‬ایران‭ ‬امری‭ ‬واهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬کشورها‭ ‬درکنار‭ ‬آمریکا‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‌اند،‭ ‬بلکه‭ ‬همچنان‭ ‬مقاومت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زیاده‌خواهی‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬قرار‭ ‬داده‌‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنند‭. ‬حضور‭ ‬موفق‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬ناکامی‭ ‬دیگر‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ایران‭ ‬دانست‭. ‬
دوم؛‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬اجلاس‭ ‬سیکا‭ ‬را‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬کشورها‭ ‬بر‭ ‬اصل‭ ‬همگرایی‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭.‬
آنچه‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬اجلاس‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬تأکید‭ ‬داشتند،‭ ‬لزوم‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬جامع‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬یک‌جانبه‌گرایی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬بود‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬فضاسازی‌ها،‭ ‬نظیر‭ ‬بازگشایی‭ ‬پرونده‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬امنیت،‭ ‬برجسته‌سازی‭ ‬تأثیر‭ ‬تحولات‭ ‬اوکراین‭ ‬در‭ ‬معادلات‭ ‬جهانی،‭ ‬انفجارهای‭ ‬مشکوک‭ ‬در‭ ‬سین‭ ‬کیانگ‭ ‬چین‭ ‬با‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬زخمی،‭ ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬تحولات‭ ‬لیبی‭ ‬و‭… ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬نشست‭ ‬‮«‬سیکا‮»‬‭ ‬بکاهند،‭ ‬اما‭ ‬حقیقت‭ ‬امر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬نشست،‭ ‬اصل‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬را‭ ‬محور‭ ‬سخنرانی‌ها‭ ‬و‭ ‬رایزنی‌های‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭. ‬
رویکردی‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬غرب‭ ‬دیگر‭ ‬محور‭ ‬معادلات‭ ‬جهانی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬هستند‭. ‬نشست‭ ‬سیکا‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬ادعای‭ ‬غربی‌ها‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬محور‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬جهان‭ ‬بودن‌شان،‭ ‬تصوری‭  ‬فروپاشیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬شرقی‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭. ‬
سوم‭ ‬آنکه؛‭ ‬تعاملات‭ ‬ایران،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬از‭ ‬نکات‭ ‬برجسته‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬بود‭. ‬‮«‬شی‌جین‌پینگ‮»‬‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحیه‭ ‬نشست‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬توافق‭ ‬امنیتی‭ ‬میان‭ ‬ایران،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیت،‭ ‬امری‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬پوتین‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬روسیه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬روحانی‭ ‬به‭ ‬همگرایی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬امنیتی‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ناظران‭ ‬سیاسی‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رویکردها‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬موثر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تحولات‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬دفاعی‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬چالش‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬غرب‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬
نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آنکه،‭ ‬تروریسم‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬غرب‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬ناامنی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬شرق‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬منطقه‭ ‬غرب‭ ‬آسیا‭ (‬خاورمیانه‭) ‬با‭ ‬چالشی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬گروه‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬اربابان‭ ‬غربی‌شان،‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬جنایتی‭ ‬فروگذار‭ ‬نیستند‭. ‬امری‭ ‬که‭ ‬نمود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنایات‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬سوریه،‭ ‬لبنان،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭… ‬می‌توان‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آسیا‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬قفقاز‭ ‬نیز‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬بحران‌سازی‭ ‬در‭ ‬اوکراین‭ ‬برآنند‭ ‬تا‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‌طلبانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اجرایی‭ ‬سازند‭. ‬رویکردی‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬تشدید‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭ ‬نیز‭ ‬غرب‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬آمریکا‭ ‬برآنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬رقابت‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬و‭ ‬اختلاف‌افکنی‭ ‬میان‭ ‬کشورها،‭  ‬طرح‭ ‬حضور‭ ‬نظامی‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کنند‭.‬
‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فرایند‭ ‬یک‭ ‬اصل‭ ‬مهم‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اینکه،‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬برآنند‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬قدرت‭ ‬اصلی‭ ‬یعنی؛‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اذعان‭ ‬جهانیان‭ ‬می‌توانند‭ ‬نقشی‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭ ‬ایفا‭ ‬کنند،‭ ‬چنانکه‭ ‬همکاری‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سوریه،‭ ‬تمام‭ ‬معادلات‭ ‬غرب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬جدیدی‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬ایران،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬ساخت‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬ایران،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬دشمنی‭ ‬واحد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سلطه‌گری‭ ‬و‭ ‬طراحی‌های‭ ‬ضد‭ ‬امنیتی‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬سرکردگی‭ ‬آمریکا‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭. ‬راهبرد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تحرکات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬خلاصه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن،‭ ‬همگرایی‭ ‬امنیتی‭ ‬میان‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬همگرایی‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پیاده‌نظام‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬رویارویی‭ ‬با‭ ‬تحرکات‭ ‬مستقیم‭ ‬غرب‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬پیمان‭ ‬و‭ ‬همگرایی‭ ‬دفاعی‭ ‬می‌تواند‭ ‬شامل‭ ‬رویکردهای‭ ‬نظامی،‭ ‬امنیتی،‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭… ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموع،‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬امنیت‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اجلاس‭ ‬سیکا‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬طرفین‭ ‬می‌توانند‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬گام‌های‭ ‬عملی‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬بردارند‭. ‬

غوغاسالاری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وین‭ ‬۴‭ ‬
دور‭ ‬جدید‭ ‬مذاکرات‭ ‬میان‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬۱‭+‬۵‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬وین‭ ‬۴‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬صداقت‭ ‬غرب،‭ ‬مذاکرات‭ ‬به‭ ‬اواخر‭ ‬خرداد‭ ‬موکول‭ ‬شد‭. ‬
آنچه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مذاکرات‭ ‬مشهود‭ ‬است،‭ ‬بازی‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬غرب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پیشقراولان‭ ‬دولتمردان‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬فضاسازی‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬آنها،‭ ‬ریشه‌یابی‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیدن‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬پیامدهای‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬رسانه‌هایی‭ ‬چون‭ ‬واشنگتن‌پست،‭ ‬رویترز‭ ‬و‭… ‬که‭ ‬نقش‌شان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابزار‭ ‬غرب‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬و‭ ‬جهت‌دهی‭ ‬به‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست،‭ ‬در‭ ‬پردازش‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬خود‭ ‬ریشه‭ ‬عدم‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدن‭ ‬مذاکرات‭ ‬را‭ ‬چند‭ ‬صدایی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬آنها،‭ ‬عدم‭ ‬جدی‭ ‬بودن‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬مذاکرات‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‌اند‭.‬در‭ ‬بازی‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬غرب‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موافق‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬مذاکرات‭ ‬تقسیم‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬ادعا‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬ناکامی‭ ‬تیم‭ ‬هسته‌ای‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬وین‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬موقعیت‭ ‬مخالفان‭ ‬مذاکرات‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
این‭ ‬بازی‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬ریشه‭ ‬ناکامی‭ ‬مذاکرات‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬نخست‭ ‬آنکه؛‭ ‬تیم‭ ‬هسته‌ای‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فشارهای‭ ‬منتقدان‭ ‬مذاکره،‭ ‬بلکه‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬خواسته‌های‭ ‬غرب‭ ‬مخالفت‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬چراکه‭ ‬چنانکه‭ ‬حتی‭ ‬مقامات‭ ‬گروه‭ ‬۱‭+‬۵‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مایکل‭ ‬مان،‭ ‬سخنگوی‭ ‬اشتون‭ ‬عنوان‭ ‬کرده،‭ ‬مطالبه‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬مذاکرات،‭ ‬حذف‭ ‬دستاوردهای‭ ‬هسته‌ای‭ ‬نظیر‭ ‬آب‭ ‬سنگین‭ ‬اراک،‭ ‬مرکز‭ ‬هسته‌ای‭ ‬فوردو،‭ ‬حق‭ ‬غنی‌‌سازی،‭ ‬حق‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬حذف‭ ‬توان‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬موشکی‭ ‬ایران‭ ‬و‭… ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تیم‭ ‬هسته‌ای‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تعهد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬زیاده‌خواهی‌ها‭ ‬ایستادگی‭ ‬کرده،‭ ‬لذا‭ ‬ادعای‭ ‬محافل‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬غرب‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تأثیر‭ ‬فشارهای‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬چند‭ ‬صدایی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیدن‭ ‬مذاکرات،‭ ‬ادعایی‭ ‬واهی‭ ‬و‭ ‬فریبکارانه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اهمیت‌زدایی‭ ‬از‭ ‬مقاومت‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬هسته‌ای‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬هسته‌ای‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬باب‭ ‬پیامدهای‭ ‬عدم‭ ‬توافق‭ ‬نیز‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیدن‭ ‬مذاکرات‭ ‬پایان‭ ‬راه‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توافق‭ ‬تأثیری‭ ‬بر‭ ‬اراده‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬صلح‌آمیز‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رویکرد‭ ‬تعاملی‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬بر‭ ‬اصل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬مولفه‌ها‭ ‬و‭ ‬داشته‌های‭ ‬داخلی‭ ‬تأکید‭ ‬دارد،‭ ‬لذا‭ ‬عدم‭ ‬توافق‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬چندانی‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬چنانکه‭ ‬غرب‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬تاکنون‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایستادگی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬همواره‭ ‬ناکام‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬آنکه،‭ ‬خود‭ ‬رسانه‌های‭ ‬غربی‭ ‬بارها‭ ‬اعتراف‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بحران‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی،‭ ‬نیازمند‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬سفرهای‭ ‬مکرر‭ ‬مقامات‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬گزارش‌های‭ ‬متعدد‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬لحظه‌شماری‭ ‬شرکت‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬خود‭ ‬گواه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آنکه‭ ‬جهانیان‭ ‬اذعان‭ ‬دارند‭ ‬ایران‭ ‬دست‭ ‬برتر‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬چالش‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منطقه،‭ ‬گزینه‌ای‭ ‬جز‭ ‬رویکرد‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬نمود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬می‌توان‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭. ‬
نکته‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬غرب‭ ‬آنکه؛‭ ‬آنها‭ ‬برآنند‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬یأس‭ ‬و‭ ‬ناامیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیدن‭ ‬مذاکرات‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬خود‭ ‬نگاه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬سخن‭ ‬می‌گفت‭ ‬تخریب‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬برآنند‭ ‬تا‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬حرکت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬طولانی‭ ‬بودن‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬مشخص‭ ‬نبودن‭ ‬نتایج‭ ‬آن،‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬فعال‭ ‬شدن‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬شوند‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حربه‌ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حماسه‭ ‬اقتصادی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬بازی‭ ‬غرب‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬بعدی‭ ‬مذاکرات‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬یأس‭ ‬و‭ ‬سرخوردگی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬وادار‭ ‬شدن‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬امتیازدهی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مقامات‭ ‬غربی‭ ‬بیشتر‭ ‬سکوت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مأموریت‭ ‬این‭ ‬فرافکنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬واگذار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

توازن‭ ‬قدرت‭ ‬ایران‭  ‬با‭ ‬۱‭+‬۵
‮«‬محمد‭ ‬قنادی‮»‬‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬سامانه‭ ‬ملی‭ ‬پرتودهی‭ ‬بناب‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬طرح‌های‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬اجرا‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬مقتدری‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬کشورهای‭ ‬قدرتمند‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬میز‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬در‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬توازن‭ ‬قدرت‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬۱‭+‬۵‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده،‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬مجاهدت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬جوانان‭ ‬این‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬است‭. ‬گفتنی‭ ‬است‭ ‬سامانه‭ ‬ملی‭ ‬پرتودهی‭ ‬بناب‭ ‬دومین‭ ‬سامانه‭ ‬کشور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬معاونت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬کلیه‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ورود‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬استریلیزاسیون‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬تابش‭ ‬پرتوهای‭ ‬گاما‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬استریلیزاسیون‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پزشکی‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
حمایت‭ ‬جلیلی‭ ‬از‭ ‬تیم‭ ‬مذاکره‌کننده‭ ‬هسته‌ای
سعید‭ ‬جلیلی‭ ‬درجمع‭ ‬دانشجویان‭ ‬دانشگاه‭ ‬شیراز‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسش‌های‭ ‬دانشجویی‭ ‬درباره‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬گفت‭: ‬اهل‭ ‬پیشگویی‭ ‬نیستم،‭ ‬درمذاکرات‭ ‬باید‭ ‬روندی‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شاخص‌هایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬شاخصه‌ای‭ ‬که‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬تبیین‭ ‬فرمودند،‭ ‬عدم‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬ایستادگی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زیاده‌خواهی‭ ‬دشمن‭ ‬است‭. ‬جلیلی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬بحث‭ ‬هسته‌ای‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مباحث‭ ‬تنگ‭ ‬سیاسی،‭ ‬جناحی‭ ‬و‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد،‭ ‬موضوعی‭ ‬ملی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬صحیح‭ ‬دنبال‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬گروه‭ ‬مذاکره‌کننده‭ ‬هسته‌ای‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬اصل‭ ‬نرمش‭ ‬قهرمانانه،‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬گرفتن‭ ‬حق‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭.‬
غنی‌سازی‭ ‬محدود‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مسئله‭ ‬برای‭ ‬توافق‭ ‬هسته‌ای‭ ‬با‭ ‬ایران‭!‬
‮«‬داریل‭ ‬کیمبال‮»‬‭  ‬مدیر‭ ‬انجمن‭ ‬کنترل‭ ‬تسلیحات‭ ‬آمریکا،‭ ‬رفع‭ ‬اختلافات‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬گروه‭ ‬۱+۵‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬برنامه‭ ‬غنی‌سازی‭ ‬محدودتر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬عواملی‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬منجر‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬المانیتور‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬باره‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬مهم‌ترین‭ ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬می‌توانند‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬غنی‌سازی‭ ‬بسیار‭ ‬محدودتر‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬توافق‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬خیر‭.‬‮»‬‭ ‬
رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬علیه‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ساخت‭ ‬فیلم‭ ‬
به‭ ‬گزارش‭ ‬تدبیر،‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی،‭ ‬انیمیشنی‭ ‬درباره‭ ‬برنامه‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬ساخته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬۱‭+‬۵‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بی‌نتیجه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬رسانه‌های‭ ‬اسرائیلی‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬سه‌شنبه‭ ‬به‌طور‭ ‬گسترده‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬مطالبی‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬انیمیشن‭ ‬پرداخته‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ادعای‭ ‬این‭ ‬رژیم‭ ‬درباره‭ ‬برنامه‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬تکرار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬گروه‭ ‬۱+۵‭ ‬به‭ ‬سخره‭ ‬گرفته‭ ‬شده‌اند‭.‬
تبرئه‭ ‬تبعه‭ ‬سیرالئونی‭ ‬از‭ ‬اتهام‭ ‬فروش‭ ‬اورانیوم‭ ‬به‭ ‬ایران
تبعه‭ ‬سیرالئونی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬اورانیوم‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬متهم‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تبرئه‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬رویترز،‭ ‬دادگاه‭ ‬فدرالی‭ ‬در‭ ‬فلوریدای‭ ‬آمریکا،‭ ‬‮«‬پاتریک‭ ‬کامپبل‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬اتهام‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬هرگونه‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬محصولاتی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تبرئه‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭  ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازداشتش‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬استخراج‭ ‬معدن،‭ ‬فروش‭ ‬اورانیوم،‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬الماس‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کرده‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬اورانیوم‭ ‬خام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کفش‌های‭ ‬خود‭ ‬جاسازی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آورده‭ ‬بود‭.‬

حقیقت‭ ‬تلخ‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو
طبق‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬خودرو،‭ ‬خودروسازان‭ ‬باید‭ ‬۲۰‭ ‬درصد‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬فروش‭ ‬فوری‭ ‬به‭ ‬خریداران‭ ‬عرضه‭ ‬کنند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬شمارگان‭ ‬تولید‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬فروردین‌ماه‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‌مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬۷۵‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬کنونی‭ ‬بازار‭ ‬خودرو،‭ ‬تناسب‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬خودروی‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬نبود‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عرضه‭ ‬ناچیز‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬همواره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬خودروسازان‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات‌شان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬گرفتن‭ ‬برخی‭ ‬امتیازات‭ ‬نظیر‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬از‭ ‬دولت،‭ ‬دریافت‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌‌ا‌ی‭ ‬و‭… ‬روش‭ ‬کاهش‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عرضه‭ ‬قطره‌چکانی‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬است،‭ ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خودروسازان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬به‭ ‬مقاصد‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭.‬
به‌تازگی‭ ‬نیز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تب‭ ‬درخواست‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬چشمگیر‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬محمدرضا‭ ‬نعمت‌زاده،‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬کارگروه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬از‭ ‬تأمین‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ (‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بودجه‭ ‬امسال‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬۲‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۶۵۰‭ ‬تومان‭ ‬تثبیت‭ ‬شود‭) ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬خودروهای‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.‬
اما‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬حمایت‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬هیچ‭ ‬توفیقی‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬خبر‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌‌ا‌ی‭ ‬به‭ ‬خودروسازان،‭ ‬مسئولان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬جدید‭ ‬تأثیری‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬خودرو‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬خودروسازان‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬ارز‭ ‬می‌گرفتند‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬ارز‭ ‬بالای‭ ‬۳‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬قطعه‌سازان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬لوازم‭ ‬وارداتی‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬حالا‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬شرایط،‭ ‬شورای‭ ‬رقابت‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬فرمول‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬آن‭ ‬پای‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬نهاد‭. ‬‮«‬رضا‭ ‬شیوا‮»‬‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬رقابت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جلسه‭ ‬اخیر‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬فرمول‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬خودرو‭ ‬نهایی‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گفته‌های‭ ‬سخنگوی‭ ‬دولت‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬موافقت‭ ‬نکردن‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬نرخ‭ ‬خودرو،‭ ‬شورا‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬فرمول‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬اعلام‭ ‬کند،‭ ‬چراکه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬برنامه‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬بنابراین‭ ‬منتظر‭ ‬کسب‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تدبیر‭ ‬دولت‭ ‬هستیم‭.‬
پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬‮«‬بیوک‭ ‬علیمرادلو‮»‬‭ ‬مشاور‭ ‬خودروی‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬اردیبهشت‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگویی‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭: ‬تثبیت‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬رویکرد‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬امسال‭ ‬هیچ‭ ‬افزایش‭ ‬قیمتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خودروهای‭ ‬داخلی‭ ‬شاهد‭ ‬نخواهیم‭ ‬بود‭(!) ‬همچنین‭ ‬ضوابط‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬خودرو‭ ‬همانند‭ ‬گذشته‭ ‬توسط‭ ‬شورای‭ ‬رقابت‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬
قبول‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬که‭ ‬صنعت‭ ‬خودروی‭ ‬کشور‭ ‬راهی‭ ‬کاملاًً‭ ‬در‭ ‬خلاف‭ ‬جهت‭ ‬اهداف‭ ‬سند‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬بیست‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬ذی‌نفعان‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬است‭.‬
بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬مرتبطان‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‭ ‬گمرکی‭ ‬برای‭ ‬خودرو‌های‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬خارجی،‭ ‬بازار‭ ‬پر‭ ‬سود‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودروسازان،‭ ‬رقابتی‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق،‭ ‬انحصار‭ ‬چندجانبه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬نهایی‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬بتوانند‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‌تر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

مخالفت‭ ‬دوسوم‭ ‬جامعه‭ ‬صهیونیستی‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬دولت‭ ‬فلسطین
۷۳‭ ‬درصد‭ ‬صهیونیست‌ها‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬دولت‭ ‬مستقل‭ ‬فلسطینی‭ ‬در‭ ‬مرزهای‭ ‬۱۹۶۷‭ ‬مخالفند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬عکا‭ ‬آنلاین‭ ‬این‭ ‬نظرسنجی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مرکز‭ ‬‮«‬جیوکروتکرافیا‮»‬‭ ‬دانشگاه‭ ‬‮«‬آرئیل‮»‬‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کرانه‭ ‬باختری‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬جامعه‭ ‬صهیونیست‭ ‬معتقدند‭ ‬اختلافات‭ ‬و‭ ‬درگیری‌های‭ ‬بین‭ ‬اسرائیل‭ ‬و‭ ‬فلسطینی‌ها‭ ‬تمام‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬نظرسنجی‭ ‬نشان‭ ‬داد‭  ‬۳‭/‬۵۶‭ ‬درصد‭ ‬صهیونیست‌ها‭ ‬در‭ ‬تلاش‌های‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬راه‌حل‭ ‬دائم‭ ‬شک‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬۷‭/‬۸۴‭ ‬درصد‭ ‬هم‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬دوطرف‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬سازش‭ ‬باهم‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
سرایت‭ ‬بحران‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬هوایی‭ ‬صهیونیست‌ها
به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرگزاری‭ ‬قدس‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬یدیعوت‭ ‬آحارونوت‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬نظامی‭ ‬گفت‭: ‬آموزش‭ ‬خلبانان‭ ‬ذخیره‭ ‬اسرائیل‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬ژوئن‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬وزارت‭ ‬دارایی‭ ‬درخواست‭ ‬وزارت‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬بودجه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کرد،‭ ‬لغو‭ ‬شد‭. ‬موشه‭ ‬یعلون،‭ ‬وزیر‭ ‬جنگ‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬۳۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بودجه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آموزش‭ ‬نیروهای‭ ‬ذخیره‭ ‬خواستار‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسه‭ ‬اضطراری‭ ‬کابینه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اوایل‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬بنی‌گانتز‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬ارتش‭ ‬نیروهای‭ ‬نظامی‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭  ‬هم‭ ‬گفت‭: ‬آموزش‭ ‬نظامیان‭ ‬ذخیره‭ ‬نیروی‭ ‬زمینی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬به‌دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬بودجه‭ ‬لغو‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
رأی‭ ‬دانشجویان‭ ‬سیاه‌پوست‭ ‬انگلیس‭ ‬به‭ ‬تحریم‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی
به‭ ‬گزارش‭ ‬سایت‭ ‬عاروتص‭ ‬شوا،‭ ‬اکثر‭ ‬دانشجویان‭ ‬انگلیسی‭ ‬در‭ ‬کنفرانسی‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬دانشجو‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬جنبش‭ ‬جهانی‭ ‬تحریم‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ (‬BDS‭) ‬رأی‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬موجودیت‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬را‭ ‬محکوم‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬بردند‭. ‬همچنین‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬آمریکا،‭ ‬انگلیس،‭ ‬بلژیک،‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬نروژ‭ ‬تاکنون‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬خواستار‭ ‬تحریم‭ ‬آکادمیک‭ ‬و‭ ‬لغو‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬شده‌اند‭.‬
صهیونیست‌ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬جایگاه‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬آفریقا
به‭ ‬گزارش‭ ‬میدل‌ایست‭ ‬مانیتور،‭ ‬آویگدور‭ ‬لیبرمن،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬از‭ ‬حکومت‭ ‬این‭ ‬رژیم‭ ‬درخواست‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬جایگاه‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬آفریقا‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬سطوح‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬لیبرمن‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‌ها،‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬تنها‭ ‬۱۰‭ ‬سفارتخانه‭ ‬در‭ ‬آفریقا‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دهه‭ ‬۷۰‭ ‬میلادی‭ ‬۲۷‭ ‬سفارتخانه‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬آفریقا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
بودجه‭ ‬دو‭ ‬میلیاردی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬
وزارت‭ ‬دارایی‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۳‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬۱۰‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ (‬۶۳/۶‭ ‬میلیارد‭ ‬شیکل‭) ‬رسیده‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روزنامه‭ ‬عبری‭ ‬زبان‭ ‬هاآرتص،‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬این‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬۴۸‭/‬۶‭ ‬میلیارد‭ ‬شیکل؛‭ ‬یعنی‭ ‬تقریباً‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۳‭ ‬است‭.‬
نصب‭ ‬۵۰۰‭ ‬دستگاه‭ ‬دوربین‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‭ ‬قدس‭ ‬نصب‭ ‬می‌کند
دفتر‭ ‬نخست‌وزیری‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جنگ‭ ‬این‭ ‬رژیم‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬نصب‭ ‬۵۰۰‭ ‬دستگاه‭ ‬دوربین‭ ‬در‭ ‬محله‌های‭ ‬مختلف‭ ‬قدس‭ ‬اشغالی‭ ‬گرفتند‭ ‬تا‭ ‬تمامی‭ ‬نقاط‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬رادیو‭ ‬عبری،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬که‭ ‬۱۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬شیکل‭ ‬برای‭ ‬رژیم‭ ‬صهیونیستی‭ ‬هزینه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬کنترل‭ ‬۲۴‭ ‬ساعته‭ ‬محله‌های‭ ‬عرب‌نشین‭ ‬قدس‭ ‬اشغالی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬اعتراضات‭ ‬احتمالی‭ ‬علیه‭ ‬دولت‭ ‬عبری‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬نقض‭ ‬حریم‭ ‬خصوصی‭ ‬افراد‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭.‬

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>