نسخه متنی | ۶۵۰

دکتر‭ ‬احمد‭ ‬توکلی‭ ‬بیان‭ ‬کرد
ویژگی‌های‭ ‬یک‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاوم
دکتر‭ ‬احمد‭ ‬توکلی‭ ‬در‭ ‬تبیین‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬گفت‭: ‬انعطاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬نزدیک‌ترین‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرنگار‭ ‬صبح‌صادق،‭ ‬این‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بیستمین‭ ‬همایش‭ ‬سراسری‭ ‬هادیان‭ ‬سیاسی‭ ‬سپاه‭ ‬سخن‭ ‬می‌گفت،‭ ‬افزود‭: ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬شوک‭ ‬یا‭ ‬تکانه‭ ‬تغییر‭ ‬ایجاد‭ ‬نشود،‭ ‬آن‭ ‬اقتصاد،‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬یک‭ ‬اقتصاد‭ ‬وقتی‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تکانه‌های‭ ‬درونی‭ ‬و‭ ‬بیرونی‭ ‬مقاومت‭ ‬کند‭. ‬تکانه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬محصولات‭ ‬وارداتی،‭ ‬فجایع‭ ‬طبیعی،‭ ‬تکانه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭… ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬تکانه‌ها‭ ‬هستند‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬دست‌یافتنی‭ ‬است،‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬اقتصاد‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬این‭ ‬ویژگی‌ها،‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬دقیق‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین،‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬مقوله‌ای‭ ‬سیاست‌بنیان‭ ‬است‭.‬
نماینده‭ ‬مردم‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬همچنین‭ ‬افزود‭: ‬برخی‭ ‬عوامل‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬بر‭ ‬مقاومت‭ ‬اقتصادی‭ ‬موثرند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آنها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬سرمایه‭ ‬اجتماعی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تکانه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬خیرخواهی‭ ‬عامه،‭ ‬بی‌طرفی‭ ‬حکومت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬شهروندان،‭ ‬آزادی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی،‭ ‬قضاوت‭ ‬عادلانه،‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی،‭ ‬عدالت‭ ‬توزیعی‭ ‬دارایی‭ ‬و‭ ‬درآمد،‭ ‬اعتماد‭ ‬در‭ ‬حاکمیت،‭ ‬در‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬مردم،‭ ‬نبود‭ ‬فساد‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭… ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عوامل‭ ‬ایجادکننده‭ ‬سرمایه‭ ‬اجتماعی‭ ‬هستند‭.‬
دکتر‭ ‬توکلی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬افزود‭: ‬دولت‭ ‬هرچه‭ ‬اعتبار‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬مردم‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬نقش‭ ‬مثبت‌تری‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬ایشان،‭ ‬پیش‌بینی‌پذیری‭ ‬در‭ ‬تقنین‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری،‭ ‬پیش‌بینی‌پذیری‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬قضایی،‭ ‬امنیت‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬مالکیت،‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬شاخص‌های‭ ‬این‭ ‬اعتبار‭ ‬دانست‭.‬
وی‭ ‬همچنین‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کشمکش‌های‭ ‬قومی،‭ ‬مذهبی،‭ ‬جناحی‭ ‬و‭… ‬در‭ ‬مهار‭ ‬تکانه‌ها‭ ‬تأثیر‭ ‬منفی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬درست‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬تکانه‌ها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭. ‬
دکتر‭ ‬توکلی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬افزود‭: ‬برای‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬اقتصاد‭ ‬باید‭ ‬مدل‭ ‬رشدمحور‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬عدالت‭ ‬پیگیری‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این،‭ ‬نگرش‭ ‬دیگری‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬مدل‭ ‬رشدمحور‭ ‬صرف‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬خواهان‭ ‬انطباق‭ ‬و‭ ‬همسویی‭ ‬کامل‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬جهانی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مدل،‭ ‬نه‌تنها‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت،‭ ‬بلکه‭ ‬افزایش‭ ‬شکنندگی‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬همایش‭ ‬هادیان‭ ‬سیاسی‭ ‬مطرح‭ ‬شد
تبعات‭ ‬سیاسی‭ ‬امنیتی‭ ‬کاهش‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت
دکتر‭ ‬خلیل‭ ‬علی‭ ‬محمدزاده،‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬مسائل‭ ‬جمعیتی،‭ ‬در‭ ‬بیستمین‭ ‬همایش‭ ‬سراسری‭ ‬هادیان‭ ‬سیاسی‭ ‬سپاه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬امروز‭ ‬کشور‭ ‬نیازمند‭ ‬جمعیت‭ ‬جوان‭ ‬است،‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه،‭ ‬جمعیت‭ ‬جوان‭ ‬حداقل‭ ‬باید‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬گفت‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬گفته‌اند‭ ‬وضعیت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬جمعیت‭ ‬مانند‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‌یافته‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منوال‭ ‬پیش‭ ‬برویم،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۴۲۵‭ ‬جمعیت‭ ‬سالمند‭ ‬کشور‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سالمند،‭ ‬۱۵‭ ‬برابر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬هزینه‭ ‬برداشت‭ ‬می‌کند‭.‬
دکتر‭ ‬علی‭ ‬محمدزاده‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬موسسه‭ ‬گالوپ‭ ‬در‭ ‬اوت‭ ‬۲۰۱۳‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬تحصیل‌کردگان‭ ‬آمریکا‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬افراد‭ ‬تحقیق‌‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬برنامه‭ ‬کنترل‭ ‬جمعیت،‭ ‬سن‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬اختلاف‭ ‬سنی‭ ‬میان‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬آن،‭ ‬شکاف‭ ‬نسلی‭ ‬و‭ ‬دورشدن‭ ‬فرزندانو‭ ‬والدین‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود،‭ ‬تبعات‭ ‬اجتماعی‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فرزندان‭ ‬معتاد‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬تنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬آورد‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬مدعی‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬شعار‭ ‬فرزند‭ ‬کمتر،‭ ‬زندگی‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‌ایم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬آفات‭ ‬کاهش‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬آمریکایی‌ها‭ ‬گفته‌اند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬نتوانستیم‭ ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬مهره‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬سست‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬مهره‌های‭ ‬جمعیتی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬سست‭ ‬شدن‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬وقتی‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬تذکر‭ ‬دادند،‭ ‬با‭ ‬واکنش‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬کارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬جمعیتی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری،‭ ‬بحث‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬جمعیتی‭ ‬مطرح‭ ‬کردند،‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬اوضاع‭ ‬فعلی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جمعیت،‭ ‬دو‭ ‬نگرش‭ ‬عمده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭: ‬یک‭ ‬نگرش،‭ ‬جمعیت‭ ‬زیاد‭ ‬را‭ ‬اساس‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬عکس‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭. ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬نگرش‭ ‬اول‭ ‬هستند‭.‬

ربع‭ ‬قرن‭ ‬رهبری‭ ‬امام‌گونه
اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬چهل‭ ‬تعریفی‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬ارائه‭ ‬شود،‭ ‬گفته‭ ‬می‌شد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مراجع‭ ‬تقلید‭ ‬مخالف‭ ‬حکومت‭ ‬شاه‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬پنجاه‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬تعریف‭ ‬شود،‭ ‬گفته‭ ‬می‌شد،‭ ‬مرجعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رهبری‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬حکومت‭ ‬جبار‭ ‬پهلوی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬تعریف‭ ‬و‭  ‬وصف‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬در‭ ‬دهه‭ ‬شصت‭ ‬بازخوانی‭ ‬شود،‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬ولی‌فقیه‭ ‬و‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬بنیانگذار‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬سال‭ ‬حیاتش‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شد،‭ ‬این‭ ‬عبارت‭ ‬جامع‌تر‭ ‬و‭ ‬برازنده‌تر‭ ‬بود‭ ‬که‭: ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬با‭ ‬قیام‭ ‬علیه‭ ‬حکومت‭ ‬مستبد‭ ‬پهلوی‭ ‬و‭ ‬سرگونی‭ ‬آن‭ ‬رژیم،‭ ‬انقلاب‭ ‬سلامی‭ ‬را‭ ‬تثبیت‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬کشتی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬توفان‌زده‭ ‬دسیسه‌ها‭ ‬و‭ ‬توطئه‌ها‭ ‬هدایت‭ ‬کرد‭. ‬تاریخ‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬گویای‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬فرصت‭ ‬ده‌ساله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬مسائل‭ ‬تثبیت‌کننده‭ ‬و‭ ‬استحکام‌بخش‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تأسیس‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ارکان‭ ‬آن‭ ‬کرد؛‭ ‬یعنی‭ ‬بلافاصله‭ ‬کار‭ ‬تدوین‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬انتخابات‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی،‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‌جمهوری،‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬رهبری‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬تقریباً‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬مدام‭ ‬درگیر‭ ‬خنثی‌‭ ‬کردن‭ ‬توطئه‌های‭ ‬به‌واقع‭ ‬روزمره‭ ‬بود‭. ‬آخرین‭ ‬اقدام‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬سیاسی‭ ‬ایشان‭ ‬نیز‭ ‬پذیرش‭ ‬قطعنامه‭ ‬۵۹۸‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی‭ ‬پایان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬قطعنامه‭ ‬نیز‭ ‬رحلت‭ ‬کردند‭. ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬از‭ ‬دوران‭ ‬مبارزه‭ ‬تا‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رهبری‭ ‬نظام‭ ‬اسلامی‭ ‬استقراریافته‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬رحلت،‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬آموزه‌های‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬بی‌بدیل‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬سراسر‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬تکاپو‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬الهی‭ ‬یک‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مایلند‭ ‬از‭ ‬حرکت‌های‭ ‬پیامبرگونه‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬پیچیده‌‭ ‬و‭ ‬پرتحول‭ ‬امروزی‭ ‬بهره‭ ‬ببرند،‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اجل‭ ‬فرصت‭ ‬نداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬آن‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬را‭ ‬پرکند‭ ‬و‭ ‬گویا‭ ‬دست‭ ‬تقدیر‭ ‬اینگونه‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬را‭ ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬دیگری‭ ‬پر‭ ‬سازد‭. ‬آشکار‭ ‬شدن‭ ‬نشانه‌های‭ ‬رحلت‭ ‬امام‭ ‬راحل‭(‬ره‭)‬،‭ ‬اطرافیان‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬و‭ ‬دل‌سوختگان‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬این‭ ‬نگرانی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬پرمخافت‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬توانایی‭ ‬دارد‭ ‬سکانداری‭ ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬عظیم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬امید‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬انسان‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬همانند‭ ‬امام‭ (‬ره‭) ‬به‭ ‬پیش‌‭ ‬ببرد‭. ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برهه‭ ‬و‭ ‬لحظه‭ ‬سرنوشت‌ساز‭  ‬به‭ ‬یک‭ ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬دیگر‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬شدن‭ ‬صرف‭ ‬درس‭ ‬خواندن‭ ‬در‭ ‬حوزه،‭ ‬روحانی‭ ‬بودن،‭ ‬اجتهاد‭ ‬داشتن،‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬مبارزان‭ ‬بودن،‭ ‬شاگرد‭ ‬و‭ ‬یار‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬بودن‭ ‬و‭… ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬لازم‭ ‬بود،‭ ‬کفایت‭ ‬نمی‌کرد‭. ‬برای‭ ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬شدن‭ ‬باید‭ ‬جنس‭ ‬‮«‬امامی‮»‬‭ ‬مهیا‭ ‬می‌بود‭ ‬تا‭ ‬امامی‭ ‬دیگر‭ ‬جایگزین‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬شود‭. ‬به‭ ‬ضرس‭ ‬قاطع‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬خبرنگان‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رحلت‭ ‬امام‭(‬ره‭)‬،‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭) ‬رأی‭ ‬دادند،‭ ‬نمی‌دانستند‭ ‬به‭ ‬حقیقت‭ ‬تمام‭ ‬به‭ ‬‮«‬امامی‭ ‬دیگر‮»‬‭ ‬روی‭ ‬کرده‌اند؛‭ ‬این‭ ‬از‭ ‬نقص‭ ‬تشخیص‭ ‬آنها‭ ‬نبود؛‭ ‬زیرا‭ ‬جنس‭ ‬‮«‬امامی‮»‬‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭) ‬در‭ ‬حوادث‭ ‬و‭ ‬رخدادهای‭ ‬خطیر‭ ‬و‭ ‬سهمگینی‭ ‬نهفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬به‌وقع‭ ‬می‌پیوست‭ ‬و‭ ‬سنت‭ ‬الهی‭ ‬می‌بایست‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوران‭ ‬آن‭ ‬حوادث‭ ‬آشکار‭ ‬سازد‭. ‬چون‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬این‭ ‬حوادث‭ ‬کاملاً‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬دوران‭ ‬امام‭ ‬در‭ ‬برهه‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬پیروزی‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬نظام،‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬یعنی‭ ‬دوران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مبارزه،‭ ‬پیروزی‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬یعنی‭ ‬عصر‭ ‬تداوم‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬مسیری‭ ‬که‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬ترسیم‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬تعلق‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬ره‭ ‬سپردن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نیازمند‭ ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬دیگری‭ ‬بودو‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭) ‬دوره‭ ‬ربع‭ ‬قرنی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اقتدار‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬صیانت‭ ‬دقیق‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬به‌سوی‭ ‬اهداف‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشتن‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬به‭ ‬پیش‌برد،‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬وی‭ (‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭)) ‬‮«‬امام‮»‬‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬چگونه‭ ‬می‌توان‭ ‬راه‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬موسس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سخت‌ترین‭ ‬اوضاعی‭ ‬که‭ ‬دشمنان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬رقم‭ ‬می‌زنند،‭ ‬طی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬کنار‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬توطئه‌ها‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬کارنامه‭ ‬انقلاب‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬بالنده‭ ‬افزود‭ ‬و‭ ‬آمال‭ ‬و‭ ‬آرزوهای‭ ‬رویایی‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بدون‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬ریخت‭. ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬امروز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬روشن‌ترین‭ ‬و‭ ‬معتبرترین‭ ‬تفسیر‭ ‬این‭ ‬کلام‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رحلت‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬هشدارگونه‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬خناسانه‭ ‬آرزوی‭ ‬شومی‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬داشتند،‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭: ‬‮«‬راه‭ ‬ما‭ ‬راه‭ ‬امام‭ ‬است‮»‬‭. ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬رهبری‭ ‬معظم‌له‭ ‬بیانگر‭ ‬وفاداری‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فریاد‭ ‬رسا‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬این‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬تلاش‭ ‬که‭ ‬آگاهان‭ ‬می‌دانند‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬خون‌دل‌هایی‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬با‭ ‬عاریت‭ ‬گرفتن‭ ‬نیم‌کلامی‭ ‬از‭ ‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬روح‌الله‭ ‬خمینی،‭ ‬خودمانی‭ ‬و‭ ‬صادقانه‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬بزرگ‌مان‭ ‬آیت‌الله‭ ‬العظمی‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭ (‬مدظله‌العالی‭) ‬عرض‭ ‬کنیم‭ ‬آ‭ ‬سید‭ ‬علی‭ ‬آقا‭ ‬خدا‭ ‬قوت،‭ ‬خسته‭ ‬نباشید،‭ ‬سایه‌تان‭ ‬مستدام‭ ‬و‭ ‬دشمنتان‭ ‬خوار‭ ‬و‭ ‬ذلیل‭ ‬باد‭. ‬ان‌شاء‌الله

آمریکا‭ ‬و‭ ‬تعبیر‭ ‬دروغین‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی
دروغگویی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬برجسته‭ ‬دولت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭. ‬آمریکایی‌ها‭ ‬با‭ ‬ادعای‭ ‬دروغین‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬ملت‌های‭ ‬جهان‭ ‬دخالت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬منافع‭ ‬خود،‭ ‬بیشترین‭ ‬جنایت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬ملت‌ها‭ ‬مرتکب‭ ‬می‌شوند‭. ‬جنایت‌های‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬در‭ ‬اشغال‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬مانند‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬نمونه‌های‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬خون‌آشامی‌های‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬استکباری‭ ‬است‭. ‬دولتمردان‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬ادعای‭ ‬دروغین‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬شکل‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬خود‭ ‬سرکرده‭ ‬تروریست‌های‭ ‬عالم‭ ‬هستند‭. ‬اینک‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان،‭ ‬چهره‭ ‬خبیث‭ ‬آمریکا‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭. ‬کشور‭ ‬سوریه،‭ ‬در‭ ‬چهل‭ ‬ماه‭ ‬گذشته،‭ ‬صحنه‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬گروهک‌هایی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬اصلی‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬است‭. ‬آمریکایی‌ها‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬یا‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬دموکراسی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬مردم‭ ‬سوریه،‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬صدهزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬سوری‌ها‭ ‬هستند‭. ‬آمریکایی‌ها‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬دروغین‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬جهانی،‭ ‬بیشترین‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بحران‌آفرینی‌ها‭ ‬و‭ ‬جنگ‌های‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬میان‭ ‬کشورها‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬داشته‌اند‭. ‬نقش‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬تحریک،‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬رژیم‭ ‬بعثی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬تجاوز‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬هیچ‌کس‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭. ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬دروغ‌پردازی‌ها،‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬فریب‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬جهان،‭ ‬زیاده‌خواهی‌ها،‭ ‬جنایت‌ها‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬ضدبشری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬توجیه‭ ‬کنند‭.‬
از‭ ‬دروغ‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬حاکمان‭ ‬آمریکا‭ ‬طی‭ ‬دهه‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬تعبیر‭ ‬دروغین‭ ‬قرار‭ ‬داشتن‭ ‬‮«‬جامعه‭ ‬جهانی‮»‬‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬دولتمردان‭ ‬ستمگر‭ ‬حاکم‭ ‬در‭ ‬آمریکا،‭ ‬در‭ ‬ادبیات‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬قلدرمآبانه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬ملت‭ ‬ایران،‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬زورگویی‌ها‭ ‬و‭ ‬فشارها‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬به‌صورت‭ ‬یک‭ ‬عادت‭ ‬همواره‭ ‬این‭ ‬دروغ‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭: ‬‮«‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬ایستاده‭ ‬است‭!‬‮»‬‭ ‬یا‭ ‬‮«‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬نگران‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬است‭!‬‮»‬‭ ‬یا‭ ‬‮«‬ایران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬پاسخ‭ ‬مثبت‭ ‬دهد‭!‬‮»‬
جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬دربرگیرنده‭ ‬همه‭ ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬دویست‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬میلیارد‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ملت‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬جهان،‭ ‬میزان‭ ‬تنفر‭ ‬یا‭ ‬محبوبیت‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬جهان‭ ‬مورد‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬به‌طور‭ ‬قطع‭ ‬رهبران‭ ‬خون‌آشام‭ ‬آمریکایی،‭ ‬منفورترین‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬میزان‭ ‬محبوبیت‭ ‬رهبران‭ ‬برجسته‭ ‬ایران‭ ‬طی‭ ‬دهه‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬در‭ ‬سفرهایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رهبران‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬آشکار‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬مطالعه‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معادل‭ ‬و‭ ‬مساوی‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬پنداشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایستادگی‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زورگویی‌ها‭ ‬و‭ ‬سلطه‌گری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬با‭ ‬تعبیر‭ ‬دروغین‭ ‬مقابله‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬یاد‭ ‬می‌کنند‭! ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬با‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬طی‭ ‬۳۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬ایستادگی‭ ‬با‭ ‬صلابت‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬است‭. ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬سلطه‌گر‭ ‬و‭ ‬سلطه‌پذیر‭ ‬تقسیم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬براین‭ ‬اساس‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬زورگو‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬دولت‌ها‭ ‬مسلط‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ایستادگی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چنین‭ ‬نظام‭ ‬ظالمانه‭ ‬و‭ ‬ضدانسانی،‭ ‬برای‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محور‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬بسیار‭ ‬گران‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬می‌کوشند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مخالف‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭! ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬اقدام‭ ‬خود‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬توجیه‭ ‬کنند‭.‬
برای‭ ‬آشکارسازی‭ ‬این‭ ‬دروغ‭ ‬بزرگ،‭ ‬نمونه‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬موضوع‭ ‬هسته‌ای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬موضوع‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران،‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬دارای‭ ‬سلاح‭ ‬هسته‌ای‭ ‬و‭ ‬خصوصاً‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬آمریکا،‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬مخالف‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬توجیه‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬نگران‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬فشارهایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اقتصادی‭ ‬علیه‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬اعمال‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬دروغ‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬گفته‭ ‬و‭ ‬تکرار‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬جنبش‭ ‬عدم‭ ‬تعهد‭ ‬با‭ ‬عضویت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۲۰‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برداشتن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دوسوم‭ ‬جمعیت‭ ‬روی‭ ‬کره‭ ‬زمین،‭ ‬طی‭ ‬۱۰‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬بیانیه،‭ ‬حمایت‌های‭ ‬صریح‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬صلح‌آمیز‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬اعلام‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تعهد‮»‬‭ ‬عضویت‭ ‬ندارند،‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬سال‌ها،‭ ‬به‭ ‬شکل‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬صلح‌آمیز‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬حمایت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬متأسفانه‭ ‬عده‌ای‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬فریب‭ ‬این‭ ‬دروغ‭ ‬را‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬می‌گویند‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬آشتی‭ ‬کنیم‭! ‬رهبر‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬افسری‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬پاسداری‭ ‬امام‭ ‬حسین‭(‬ع‭) ‬در‭ ‬بیانات‭ ‬خود‭ ‬ضمن‭ ‬تشریح‭ ‬دلایل‭ ‬دشمنی‌ها‭ ‬با‭ ‬ملت‭ ‬ایران،‭ ‬درخصوص‭ ‬دروغ‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬چنین‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬بنده‭ ‬موافق‭ ‬نیستم‭ ‬که‭ ‬تعبیر‭ ‬دروغین‭ ‬‮«‬جامعه‭ ‬جهانی‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ـ‭ ‬که‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌برند،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببریم؛‭ ‬کدام‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی؟‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬نیستند،‭ ‬چند‭ ‬دولت‭ ‬مستکبرند‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬عمدتاً‭ ‬زیر‭ ‬نفوذ‭ ‬یک‭ ‬مشت‭ ‬کمپانی‌داران‭ ‬صهیونیست‭ ‬غارتگر‭ ‬بدنام‭ ‬بد‭ ‬دلند؛‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬نیست؛‭ ‬آنها‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬می‌نامند‭. ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬ملت‌ها‭ ‬هستند؛‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬دولت‌های‭ ‬مظلومی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جرئت‭ ‬و‭ ‬دلیری‭ ‬اظهار‭ ‬مخالفت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬فضا‭ ‬پیدا‭ ‬کنند،‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬مخالفت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬اندیشمندان‭ ‬و‭ ‬متفکران‭ ‬و‭ ‬عالمان‭ ‬و‭ ‬خیرخواهان‭ ‬و‭ ‬آزادیخواهانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬دنیا‭ ‬متفرقند‭ ‬و‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬می‌فهمند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ستایش‭ ‬می‌کنند‭.‬‮»‬

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>